Aleșii județului Olt, convocați în ședință ordinară pentru miercuri. Ce decizii vor lua

Consiliului Județean Olt a convocat pentru mâine ședința ordinară a lunii curente, având pe ordinea de zi 23 de puncte.

Printre proiectele de hotărâre ce vor fi supuse votului se numără și cel privind acordarea de premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice.

OLT-ALERT prezintă întreaga ordine de azi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna MARTIE 2019
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a
Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2019
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

3. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Ghidului Solicitantului pentru
acordarea în anul 2019 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt
pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului
Județului Olt la data de 31.03.2019
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr. 211/20.12.2018 cu privire la: – aprobarea taxelor școlare pentru
activitățile prestate de Școala Populară de Arte şi Meserii în anul școlar 2018-2019; –
aprobarea unor taxe şi tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de
interes județean, pentru anul 2019
Inițiator: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
SC Olt Drum SA pe anul 2019
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

7. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membru al
Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea şi
validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de
Ordine Publică.
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

8. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației Județului Olt
pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe
anul 2019
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

9. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației Județului Olt
pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” pe anul 2019
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuției Consiliului Județean
Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională SudVest Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România-BulgariaCălărași, pentru anul 2019
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt
la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2019
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației Județului Olt la
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2019
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea normativelor proprii de cheltuieli
pentru acțiunile de protocol și dotarea cu autoturisme la UAT Județul Olt și la
instituțiile publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

14. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea și mutarea unor posturi în
statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

15. Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru sportivii și antrenorii
din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Europene și
Balcanice – Sporturi Olimpice
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

16. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului
Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Baldovinești, a unei părți
din zona drumului județean DJ 643A
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerț

17. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea încetării contractului de
management al managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de
Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului
general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

18. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de
funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

19. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul
de funcții al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

20. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului
de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul maternal ”Adelina”
Slatina din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

21. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile
sanitare reîntorși în familie, în trimestrul I 2019
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt

22. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția
Copilului desfășurată în trimestrul I 2019
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE – Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului

23. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here