Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019 – 2020

Conform Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019 – 2020, repartizarea computerizata a absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat se face intr-o singura etapa. 

Candidatii care au participat la repartizarea computerizata si care, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat pot fi repartizati, de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, pe locurile ramase libere, in perioada de rezolvare a situatiilor speciale, respectandu-se, in toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fara a depasi numarul maxim de 30 de elevi la clasa.

La inscrierea in unitati de invatamant liceal a candidatilor declarati admisi in urma repartizarii computerizate, cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere se depun in copie certificata in conformitate cu originalul de catre angajatul unitatii de invatamant investit cu astfel de competente.

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2019 – 2020 in liceele vocationale se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.432/2014, cu modificarile ulterioare.

În cazul in care, dupa comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini, exista candidati admisi care solicita, in scris, ca renunta la locul obtinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizata, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati care au sustinut proba respectiva de aptitudini, in ordinea rezultatelor obtinute la aceasta proba.

Rezultatele obtinute de candidati la probele de aptitudini si la probele de limba moderna sau materna sunt recunoscute in orice judet sau in municipiul Bucuresti in care acestia opteaza sa se inscrie pentru repartizarea computerizata, indiferent de judetul sau sectorul din municipiul Bucuresti in care candidatii au sustinut probele respective.

Calendarul admiterii la liceu 2019 – 2020:

ba.

Rezultatele obtin

Iata modalitatea de calcul a mediei de admitere la liceu 2019:

I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea in invatamantul liceal pentru anul scolar 2019-2020, cu exceptia colegiilor nationale militare

1. Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA= 0,2 × ABS + 0,8 × EN

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a

* Candidatii care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna si au sustinut Evaluarea Nationala la limba si literatura materna respectiva pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna. in acest sens, parintii sau reprezentantii legali ai acestor candidati completeaza o declaratie, semnata de parinte sau reprezentat legal si de candidat, care insoteste fisa de inscriere in vederea repartizarii computerizate. Acesti candidati, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna, nu pot fi inscrisi in invatamantul liceal sau profesional in clase cu predare in limbile minoritatilor nationale.

II. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea in colegiile nationale militare pentru anul scolar 2019-2020 Media finala de admitere se calculeaza astfel:

MFA = 0,3 MA + 0,7 NT

unde:

MA = media de admitere calculata conform punctului I;

NT = nota la testul tip grila de verificare a cunostintelor la disciplinele Limba si literatura romana si Matematica

MFA = media finala de admitere.

(Sursa: portalinvatamant.ro)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here