ANAF pune la dispoziția contribuabililor servicii electronice pentru transmiterea, comodă și rapidă, a actelor fiscale

Agenția Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Olt reamintește că Serviciul “Spaţiul Privat Virtual” pus la dispoziţia contribuabililor de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este o modalitate de comunicare prin mijloace electronice care oferă contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice toate facilităţile comunicării electronice a actelor administrative fiscale emise în formă electronică, precum şi a altor informaţii şi înscrisuri în legătură cu situaţia financiară sau fiscală proprie a acestora.

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică este aprobată prin O.M.F.P nr. 660/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică se pot identifica în mediul electronic astfel:

– cu certificatul calificat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;

– cu certificatul calificat deţinut de persoana fizică reprezentant legal al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;

– cu certificatul calificat deţinut de reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;

– cu certificatul calificat deţinut de împuternicitul persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică.

Certificatele calificate trebuie înregistrate pe platforma informatică dedicată a ANAF prin intermediul formularului 150 Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”.

Informaţii cu privire la modul de înregistrare a certificatelor sunt disponibile pe portalul www.anaf.ro/ Servicii online/Declaraţii electronice/03 Înregistrare certificate calificate persoane juridice – reprezentant fiscal.

Persoanele fizice care deţin certificat calificat pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV cu calitatea de:

– reprezentant legal al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;

reprezentant desemnat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică.Reprezentantul desemnat este persoana fizică, angajat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică, desemnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică, pentru înregistrarea şi utilizarea SPV ;

– împuternicit al persoanei fizice, persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică.

Cererea de înregistrare ca utilizator SPV pentru persoanele având calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit este disponibilă la următorul link: https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/formularjuridice.jsp .

Pentru completarea cererii se pot consulta “Instrucţiunile de utilizare SPV extins şi pentru posesorii de certificat digital calificat ” care pot fi accesate la următorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/Instructiuni_utilizareSPV_PJ.pdf .

După completarea cererii de înregistrare în SPV, aprobarea înregistrării se face la ghişeu (la orice organ fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, dacă documentele care atestă calitatea de reprezentant legal/reprezentant desemnat/împuternicit, pe care urmează să le prezentaţi în susţinerea cererii, sunt în formă autentică sau la organul fiscal central competent, potrivit art. 30 şi 35 din Codul de procedură fiscală, dacă documentele pe care urmează să le prezentaţi în susţinerea cererii nu sunt în formă autentică).

În vederea aprobării cererii de înregistrare în SPV, reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/împuternicitul prezintă organului fiscal următoarele:

– numărul de înregistrare atribuit la înregistrarea online;

– actul de identitate, în copie şi original;

– documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal sau reprezentant desemnat, respectiv de împuternicit potrivit art. 18 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în original sau copie legalizată, după caz, indicate în cererea trimisă.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt invită contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice să se înroleze în cadrul serviciului „Spaţiu Privat Virtual” pentru a putea beneficia de avantajele comunicării on – line cu administraţia fiscală.

Totodată, A.J.F.P. Olt pune la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit, la sediul instituţiei, într-un spaţiu special amenajat, la etajul 1, două calculatoare conectate la Internet, în scopul accesării tuturor serviciilor puse la dispoziţie de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, asigurând totodată şi îndrumarea corespunzătoare în utilizarea serviciilor la distanţă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here