Consilierii județeni ai Oltului se întrunesc, azi, în ședință ordinară. Ce decizii urmează să ia pentru județ

Consilierii județeni ai Oltului sunt convocați pentru joi, 27 iunie, în ședință ordinară pentru dezbaterea și adoptarea mai multor proiecte de hotărâre printre care unele se referă la investiții în infrastructura rutieră.

Este vorba, printre altele, de proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Execuție drum acces depozit ecologic Bălteni de la calea ferată la intrare în depozit, L=0,780 km” – un drum care să permită accesul spre și dinspre depozitul de deșeuri de la Bălteni fără ca gunoierele să treacă prin localitate.

Un proiect cu rol similar este cel cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru „Execuție sector din drumul județean nou DJ644B, km 0+000 – 2+650, L=2,650 km și drum acces din DJ644B la stația de transfer deșeuri Balș, L=0,250 km”.

OLT-ALERT.RO prezintă întreaga ordine de zi a ședinței de azi:

1. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea în anul 2019 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județului Olt, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din Județul Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MAI 2019. Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt. Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

3. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș” Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisia pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

4. Proiect de hotărâre cu privire la: încetare mandat de consilier județean Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

5. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

6. Proiect de hotărâre cu privire la: actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

7. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

8. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2019 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

9. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 220 din 20.12.2018 cu privire la aprobare proiectului “Centru de zi pentru persoane vârstnice Vitomirești”, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

11. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

12. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu, transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției, desființarea și înființarea unui post în statul de funcții al Centrului de Recuperare și Reabilitare Caracal, precum și cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Caracal – serviciu social din structura direcției Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

13. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

14. Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Execuție drum acces depozit ecologic Bălteni de la calea ferată la intrare în depozit, L=0,780 km” Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

16. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

17. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea valabilității Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, actualizat Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

18. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al județului Olt în domeniul public al orașului Balș Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

19. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în treaptă profesională imediat superioară celei deținute Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

20. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Execuție sector din drumul județean nou DJ644B, km 0+000 – 2+650, L=2,650 km și drum acces din DJ644B la stația de transfer deșeuri Balș, L=0,250 km” Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

21. Informare asupra nivelului de asigurare a securității și a siguranței civice a comunității județului Olt, în trimestrul I 2019 Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică Olt

22. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here