Proiecte importante urmează să fie votate de aleşii judeţeni / LISTA

Nu mai puţin de 18 proiecte de hotărâre se află pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Olt care este programată pentru joi, la ora 11.00.

Acestea sunt următoarele:

Proiect de hotărâre cu privire la validare mandat de consilier județean

Proiect de hotărâre cu privire la completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Olt

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IUNIE 2019

Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019

Proiect de hotărâre cu privire la mutarea unui post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.06.2019

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și actualizarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2019

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023 – componenta integrală, aprobarea Profilului și a matricei profilului Consiliului de Administrație , precum și a profilului și matricei profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de posturi, a organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina

Proiect de hotărâre pentru modificare Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 83/29.05.2014 cu privire la asocierea Județului Olt cu orașul Corabia și Bursa Română de Mărfuri în vederea înființări Societății „Bursa de Cereale Corabia” S.R.L., precum și pentru modificarea contractului de comodat încheiat între UAT Județul Olt prin Consiliul Județean Olt și Societatea „Bursa de Cereale Corabia” S.R.L.

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt

Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I al anului 2019

Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul II 2019

Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în trimestrul II 2019

Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în semestrul I 2019

Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în semestrul I 2019

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here