Episcopia Slatinei și Romanaților preia, gratuit, două terenuri situate în Slatina

Aleșii Oltului au fost convocați pentru joi, 29 august, la ședința ordinară a Consiliului Județean, pentru dezbaterea și votul pe 12 proiecte de hotărâre.

Printre proiectele ce vor fi supuse aleșilor județeni se numără și cele privind transmiterea a două terenuri din Slatina, fără plată, în proprietatea Episcopiei Slatinei și Romanaților, dar și cel cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Centrul de Îngrijire și Asistență Fălcoiu”.

OLT-ALERT prezintă întreaga ordine de zi a ședinței.

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IULIE 2019 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum şi cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

4. Proiect de hotărâre cu privire la: propunerea de reluare a concursului de proiecte de management și de aprobare a modificării condițiilor de participare la concursul de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, aprobarea Caietului de obiective și a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Centrul de Îngrijire și Asistență Fălcoiu” Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisia pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură 6. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

7. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea secretarului executiv al Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între bărbați și femei Olt (COJES) Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

8. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren situat în municipiul Slatina, strada Toamnei, nr. 11, județul Olt, din domeniul public al Județului Olt în domeniul privat al Județului Olt și transmiterea acestuia, fără plată, în proprietatea Episcopiei Slatinei și Romanaților

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

9. Proiect de hotărâre cu privire la înlocuire membri în comisia de concurs, respectiv în secretariatul comisiei de concurs la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

10. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren situat în municipiul Slatina, strada Plevnei, nr. 6, județul Olt, din domeniul public al Județului Olt în domeniul privat al Județului Olt și transmiterea acestuia, fără plată, în proprietatea Episcopiei Slatinei și Romanaților Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

11. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii Consiliului Local al municipiului Slatina privind solicitarea de transmitere din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în domeniul public al Municipiului Slatina, a unor părți de imobil Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 3

13. Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Olt în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

14. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here