Aleșii Oltului se întrunesc, joi, în ședință ordinară. Bani pentru daruri de Moș Crăciun

Consilierii județeni ai Oltului se vor întruni, joi dimineață, în ședința ordinară a lunii pentru a lua în dezbatere peste 20 de proiecte de hotărâre.

Printre proiectele actelor normative de pe ordinea de zi se numără cel privind aprobarea unei sume de bani din bugetul propriu al Județului Olt pentru acordarea de daruri, copiilor, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Un alt proiect de hotărâre se referă la aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la
incendiu pentru obiectivul Școala Profesională Specială Balș”.

OLT-ALERT prezintă întreaga ordine de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2019
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții
al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării în grade/trepte
profesionale imediat superioare
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

3. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al
Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

4. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea reorganizării Bibliotecii Județene
Olt „Ion Minulescu”, aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de
Organizare și Funcționare pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, precum și
cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt în Consiliul de
administrație al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

5. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la
incendiu pentru obiectivul Școala Profesională Specială Balș”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice și protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

6. Proiect de hotărâre cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului
Județean Olt în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Administrație
eficientă, servicii de calitate la nivel județean” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

8. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă
determinată , a traseelor județene din cadrul Programului de transport rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt, valabil până la
data de 23.06.2023 și stabilirea cuantumului taxelor pentru eliberarea și înlocuirea
licențelor de traseu
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț

10. Proiect de hotărâre cu privire la: completarea structurii organizatorice a
Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

11. Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrarea Muzeului Județean
Olt a unui spațiu aparținând domeniului public al Județului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

12. Proiect de hotărâre cu privire la înființarea Serviciului pentru Sprijinirea
Victimelor Infracțiunilor prin reorganizarea Complexului servicii pentru persoane
aflate în situații de nevoie Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Serviciului pentru Sprijinirea Victimelor infracțiunilor, precum și cu privire la
aprobarea organigramei și statului de funcții ale Complexului servicii pentru persoane
aflate în situații de nevoie Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

13. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului
Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părți
din zona drumului județean DJ 657
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț

14. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post in statul de funcții al
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării într-o funcție pentru
care este prevăzut un nivel de studii superior
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

15. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.
18 din 28.01.2016 cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Slatina și
din administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina, în domeniul public al
Județului Olt și în administrarea Muzeului Județean Olt, a imobilului „Casa Muzeu
Gunka și Spiru Vergulescu”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și
Funcționare pentru Casele de Tip Familial “Sf. Nicolae” Caracal și pentru Casele de
Tip Familial “Sf. Mihail” Caracal, servicii sociale cu cazare, fără personalitate juridică
destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

17. Proiect de hotărâre cu privire la: constituirea Comisiei pentru coordonarea
implementării masurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a
locuitorilor din așezările informale și aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a acesteia
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice și protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

18. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statele de funcții ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și
ale unor servicii sociale din structura direcției
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

19. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Raportului Comisiei de selecție
privind numirea finală pentru pozițiile de membri în Consiliul de Administrație al
S.C. OLT DRUM S.A., precum și cu privire la mandatarea reprezentanților județului
Olt în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. pentru numirea
membrilor Consiliului de Administrație desemnați în urma procedurii de selecție
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț

20. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Regulamentelor
de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale, cu și fără cazare, fără
personalitate juridică destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

21. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de Organizare
și Funcționare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.109/29.07.2013
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

22. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here