Anunț IMPORTANT de la Casa Județeană de Pensii Olt în privința acordării ajutorului de deces

Sursa foto: linia1.ro

Începând cu data de 1 aprilie 2020, pe toată perioada stării de urgență, cât și încă 60 de zile de la data încetării stării de urgență, documentele necesare acordării ajutorului de înmormântare se pot depune doar prin Poștă sau prin sistemul electronic, anunță Casa Județeană de Pensii Olt.

Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente transmise fie cu serviciile poștale, fie în format electronic :

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 11  la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotararea  Guvernului nr. 257/2011, cu completările ulterioare;
  • copia certificatului de deces;
  • copia actului de identitate al solicitantului;
  • copia actelor de stre civilă ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau , dupa caz, a actului care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar;
  • copia dovezii/declarației pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (factură fiscală, chitanță, etc.) ;
  • copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atestă boala care l-a facut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în varstă de peste 18 ani ;
  • copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă  între 18 și 26 ani urma o formă de învațamânt organizată potrivit legii.

Documentele vor fi transmise cu serviciile poștale la adresa „Casa Județeană de Pensii Olt, Slatina, str.Aleea Tineretului, nr. 1A, jud. Olt “, sau la următoarele adrese de e-mail :

– pentru pensionari: lacramioara.mitrofan@cnpp.ro;

– pentru asigurați:    mariana.dobrescu@cnpp.ro;

Pentru o bună gestionare a situației, orice solicitare adresată instituției prin serviciile poștale, pe e-mail  sau prin fax va avea un număr de telefon al solicitantului, mai transmit reprezentanții CJP Olt.

Relațiile cu privire la ajutorul de deces se acordă zilnic, de luni până joi, între orele 8.00-16.30, iar în ziua de vineri între orele 8.00-14.00 .

Datele de contact pentru pensionari: tel. 0249/411634, interior 106, fax 0249/433669.

Datele de contact pentru asigurați: tel. 0249/411634, interior 113, fax 0249/433669.

Plata ajutorului de deces se face prin orice mijloc de plată, cu prioritate prin virament și mandat poștal.

Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în termen de 3 ani, calculat de la data decesului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here