Olt: Aproape 500 de persoane vor susține, mâine, proba scrisă a examenului pentru ocuparea unui post în învățământul preuniversitar

Proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor din unitățile de învățământ preuniversitar, va alea loc mâine, 29 iulie.

Proba scrisă va începe la ora 9:00, în două de centre de concurs(C.N. Ion Minulescu” Slatina și Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina), cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2.

Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 497 candidați, dintre care 67 de candidați provin din promoția curentă.

Pentru susținerea probei scrise, candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cel mai
târziu la ora 8.15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4
(patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în anumite situații speciale (pentru
candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste situații,
comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a
șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare
pentru cele 39 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și
Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe
site-ul subiecte2020.edu.ro.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor
școlare, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediile
inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 4
august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora
12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul
menționat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la
proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată
(suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru
angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba
scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în perioada 12 – 14 august.

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de
ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar
2020, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe siteul http://titularizare.edu.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here