În ce bagă zeci de mii de lei Camera de Conturi Olt. A scos contractul la licitație

Camera de Conturi Olt a decis să își reînnoiască mobilierul. Recent, instituția a scos la licitație un contract de furnizare de mobilier în valoare de 21.800 de lei. 

Documentația de atribuire a fost urcată pe platforma de licitații publice (SICAP) la sfârșitul lunii trecute, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 3 septembrie 2020, ora 15.00.

„Pentru contractele de achiziție de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat Ofertantul va demonstra că, în ultimele 36 de luni, calculate de la data-limită de depunere a ofertei, a mai livrat produse similare. În scopul neîngrădirii accesului la procedură a niciunui operator economic, autoritatea contractantă nu impune un anumit prag valoric al acestui indicator. – Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației acestora. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor declarate urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire”, se arată în setul de condiții transmis, pe SICAP, de autoritatea contractantă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here