Guvernul Orban, măsuri pentru firmele afectate de pandemie: Timp redus de muncă şi indemnizaţii

Sectoarele economice afectate de pandemie sunt sprijinite de Guvernul Orban printr-o serie de măsuri. Una dintre ele este acordarea unei indemnizaţii pentru reducerea timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50 la sută. 

Acordarea indemnizației este condiționată de reducerea timpului de muncă cu cel mult 50 la sută din durata prevăzută în contractul individual de muncă (CIM), cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului; ca urmare a reducerii timpului de muncă, prin decizie, pentru o perioadă de cel puțin cinci zile lucrătoare consecutive, unde angajatorul are obligația stabilirii programului de muncă pentru întreaga lună; printr-o decize de reducere a timpului de lucru, care va cuprinde programul de lucru, modul de repartizare a acestuia și drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puțin cinci zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii care se transmite în REVISAL, cel târziu, în ziua anterioară producerii acesteia; prin suportarea integral de de către angajator și achitată la data plății salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea (în situația în care angajatorul nu recuperează indemnizația de la stat, nu are dreptul să o recupereze de la salariat);

Potrivit unui comunicat de presă transmis de PNL Teleorman, angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de lucru și poate solicita decontarea indemnizației dacă sunt îndeplinite, cumulative, anumite condiții, precum: măsura afectează cel puțin 10 la sută din numărul de salariați ai unității; reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau cel mult din luna dinaintea lunii anterioare, cu cel puțin 10 la sută față de luna similară din anul anterior; pentru PFA, II, IF, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

Angajatorul are obligația ca pe perioada de aplicabilitate a măsurii să nu angajeze personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de salariații al căror timp de muncă a fost redus, ori să subcontracteze activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus. De asemenea, salariatul beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în CIM sau în CCM, proporțional cu timpul efectiv lucrat.

În ceea ce-i privește pe salariații al căror program de lucru a fost redus, aceștia nu pot face muncă suplimentară la același angajator.

În lunile în care se aplică reducerea timpului de lucru, salariaţii nu pot face concedieri colective.

Indemnizația reprezintă venit de natură salarială pentru care se datorează impozit pe venit (se acordă deducerea personală), CAS, CASS si CAM.

Reducerea timpului de muncă se poate aplica și în cazul ucenicilor, programului de muncă în ture, precum și în cazul programului de muncă inegal.

Sursa: romaniatv.net

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here