Ședința de ADIO a consilierilor județeni din Olt. Ce vor dezbate aleșii județului înainte de a-și încheia mandatul

Ultima ședință ordinară din această lună a Consiliului Judeţean Olt va loc joi, 17 septembrie, mai devreme decât ar fi trebuit să aibă loc din cauza organizării alegerilor locale, fixate în 27 septembrie.

Este ședința în care consilierii județeni aleși în urmă cu patru ani vor spune adio mandatului care se încheie, unii dintre ei trăgând speranțe că vor mai prinde un mandat, fiind incluși pe listele de candidați ai partidelor din care fac parte pentru următoarea legislatură.

Pentru un nou mandat candidează de președinte al CJ Olt candidează și Marius Oprescu (PSD).

În şedinţa de mâine se vor dezbate și vor fi supuse aprobării mai multe proiecte de hotărâre.

OLT-ALERT prezintă ordinea de zi a şedinţei:

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile
prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă
Olt, pentru anul școlar 2020-2021

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

2. Proiect de hotărâre pentru: avizarea completării Regulamentului de organizare
si funcționare a Serviciului Public de salubrizare a localităților din Județul Olt,
aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de operare și administrare a infrastructurii
aferente serviciului de salubrizare în județul Olt și a studiului de oportunitate, avizarea
documentelor necesare atribuirii ,,Contractului de delegare a gestiunii activității de
colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente
ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt” din cadrul proiectului „Sistem
Integrat de management al deșeurilor în județul Olt, precum și pentru mandatarea
reprezentantului județului Olt în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitara „OLT-ECO” și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„OLT-ECO”

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

3. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea încetării exercitării cu caracter
temporar, prin detașare, a funcției publice de conducere de director executiv al
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement Bd. A.I. Cuza – Nr. 14 -SLATINA-Județul Olt – Cod 230025 • Tel: 0249 / 43.10.80 – 43.11.01 – 43.28.07 • Fax: 43.11.22
ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN OLT Nr. 9421/10.09.2020

4. Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui serviciu social din cadrul
Caselor de Tip Familial ,,Luminița” Slatina din structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social Casele de Tip
Familial ,,Luminița” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate Familie, Protecție Copii și Culte

5. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei
nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.128/27.08.2020 pentru modificarea și
completarea statului de funcții, aprobarea numărului de posturi, modificarea
organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean
de Urgență Slatina

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

6. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul
2020
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

7. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna AUGUST 2020

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

8. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare virare de credite bugetare de la un
capitol la alt capitol al clasificației bugetare în cadrul bugetului creditelor interne, pe
anul 2020

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

9. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt
nr.95/31.05.2018 cu privire la: aprobarea proiectului „Investiții comune în domeniul
situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna
Mitropolia, Bulgaria” și a cheltuielilor aferente proiectului

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

10. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea închirierii prin licitație publică a
unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea
Consiliului Județean Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

11. Proiect de hotărâre cu privire la înființarea serviciului social de zi ,,Centrul
de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă” în cadrul Complexului
servicii ,,Amicii” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
,,Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă”, precum și
pentru modificarea și completarea organigramei și statului de funcții ale Complexului
servicii ,,Amicii” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate Familie, Protecție Copii și Culte

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentelor de organizare și
funcționare ale unor servicii sociale de zi din structura Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

13. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea nivelului alocației zilnice de
hrană pentru consumurile colective din Centrul de Îngrijire și Asistență din cadrul
Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia din structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

14. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here