Ședință IMPORTANTĂ la CJ Olt: Ce proiecte de hotărâre au pe ordinea de zi consilerii județului

Consilierii județeni se întrunesc joi, 29 aprilie, în şedinţă ordinară, având pe ordinea de zi mai multe proiecte de hotărâre, printre care se numără și cel cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținerepentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.

Totodată, pe listă se află un proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție a bugetului județului Olt la data de 31 martie.

OLT-ALERT vă prezintă ordinea de zi a şedinţei, cu toate proiectele de hotărâre propuse spre aprobare:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna MARTIE 2021

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului
Județului Olt la data de 31.03.2021

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a
Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2021

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul VITAN Nicolae – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

4. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membru al
Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea și
validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de
Ordine Publică

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul VITAN Nicolae – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

5. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru
acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt
pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

6. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele
de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de
funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

8. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației Județului Olt
pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare „Oltul” pe anul 2021

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

9. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației Județului Olt
pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe
anul 2021

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

10. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de
funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

11. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului asiguraților din
Județul Olt, delegat de Consiliul Județean Olt în Adunarea Reprezentanților a Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

12. Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui post contractual vacant în
statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la
modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

13. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea închirierii prin licitație publică a
unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea
Consiliului Județean Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat
3

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Toma PRUNĂ – Președinte al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

15. Proiect de hotărâre cu privire la: dezmembrarea unui imobil aflat în
domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul VITAN Nicolae – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

16. Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea unor reprezentanți ai Consiliului
Județean Olt în calitate de membru, și respectiv membru supleant în cadrul Consiliului
de administrație al Spitalului Județean de Urgență Slatina

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

17. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfășurată în trimestrul I 2021

Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE – Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului.

18. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile
sanitare reîntorși în familie, în trimestrul I 2021

Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului
Olt

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here