Calendar Ortodox, 14 octombrie. Cruce roşie. Ce e interzis să faci de Sfânta Parascheva

Foto: digi24.ro

Sărbătoare mare în Calendarul Creştin-Ortodox! Ce nu trebuie să facă românii astăzi, în ziua în care o prăznuim pe Sfânta Cuvioasă Parascheva? Află mai multe şi despre viaţa celei care este considerată ocrotitoarea Moldovei.

Astăzi este sărbătoare mare în România! Calendarul Creştin-Ortodox o prăznuieşte pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei.

Superstiţii de Sfânta Cuvioasă Parascheva. Ce e interzis să faci astăzi?

Există multe tradiţii şi superstiţii din popor legate şi de această zi, ca la fiecare mare sărbătoare din calendar.

Nu trebuie să faceţi treabă în gospodărie sau în afara ei şi nici să spălaţi sau să călcaţi. Cine nu va ţine cont de asta, va avea dureri puternice de cap.

Bărbaţii care vor munci de ziua Sfintei Parascheva se pot trezi cu casa lovită de trăsnet, mai spune tradiţia populară. Iar femeilor care vor coase sau vor toarce astăzi le vor apărea negi pe mâini.

Tot astăzi, gospodinele trebuie să dea de pomană must, vin roșu sau lipie ori pâine, dar să aibă grijă să nu ofere poame cu cruce, nuci, castraveti ori pepene roşu. De ziua Sfintei Cuvioase Parascheva se fac pomeni pentru cei care au murit fără lumânare.

Fetele şi femeile care vor să se mărite trebuie să se roage Sfintei Cuvioase Parascheva.

Femeile însărcinate trebuie să dea de pomană copiilor săraci astăzi, iar Sfânta le va proteja pruncul şi naşterea va fi una uşoară.

Tot astăzi, se pregătesc oile pentru iarnă. Ciobanii nu trebuie să cioplească nimic, altfel mieii vor fi tărcați. Dacă oile dorm înghesuite astăzi, se anunță o iarnă lungă și friguroasă. Însă dacă ele dorm separate, tradiţia spune că vom avea parte de o iarnă blândă.

Povestea vieţii Sfintei Cuvioase Parascheva

Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în prima jumătate a secolului al XI-lea în Epivata (astăzi Boiados), pe țăr­mul Mării Mar­mara, în apropiere de Cons­tan­­ti­nopol, pe atunci ca­pi­tala Imperiului Bizantin.

Pă­rinții ei, oa­meni de neam bun și cre­dincioși, râvnitori spre cele sfinte, au crescut-o în frica de Dumnezeu, în­dem­nând-o spre de­prin­­derea fap­te­lor bune, dar mai ales a postului, ru­găciunii și miloste­niei. Un frate al ei, după ce a învățat carte, s-a călugărit sub numele de Eftimie; a fost ales epis­cop în localitatea Madite pentru dra­­gos­tea față de cele sfinte și pentru cultura sa de­ose­bită, potrivit Doxologia.ro.

Moștenind o mare avere de la părinți, îm­preună cu fratele ei, tânăra Parascheva a dă­ruit săracilor partea ce i se cuvenea de moș­te­ni­re și, „părăsind frumusețea acestei lumi”, s-a re­­tras „în adâncul pustiei”. S-a oprit mai întâi la Con­stanti­nopol, unde a ascultat cuvinte de în­­vă­țătură de la călugări și călugărițe cu aleasă viață duhovnicească.

Calendar Ortodox, 14 octombrie. Cruce roşie. Ce e interzis să faci de Sfânta Parascheva

Urmând sfaturile aces­to­ra, a pă­răsit capitala, îndreptându-se spre ți­­nutul Pontului. Vreme de cinci ani a rămas la Mănăstirea Maicii Domnului din Hera­cleea. De aici a plecat spre Țara Sfântă, în do­rința de a-și petrece restul vieții în locurile bine­­cuvântate de viața pă­mân­tească a Mân­tui­­to­rului Iisus Hristos și a Sfin­ților Apostoli.

După ce a văzut Ierusalimul, s-a așezat într-o mă­­năstire de călugărițe în pustiul Iordanului, unde s-a nevoit cu postul și s-a înăl­țat duhov­ni­­cește în rugăciune, întocmai ca Sfântul Ioan Bo­tezătorul, ca Sfânta Maria Egipteanca și ca atâția alți ostenitori ai pustiei roditoare de de­să­vâr­șire.

Într-o noapte, însă, pe când avea ca la 25 de ani, un înger i-a spus, în vis, să se reîn­toar­că în locurile părintești. Din Constantinopol s-a îndreptat spre Epi­vata, localitatea în care văzuse lumina zilei, fără să spună cuiva cine este și de unde vine.

„Acolo, trudă cătră trudă și durere cătră durere adăugă, cu post și ne­dormire pe sine se înfru­mu­­seța…, cu lacrimi pă­mântul uda și se ruga: Doamne Iisuse Hris­toa­se, caută din lăcașul Tău cel sfânt; am lăsat toate și după Tine am că­lă­torit în toată viața mea. Și acum, îndură-Te Doamne, spune înge­rului blând să ia cu pace sufletul meu”, scria Mitropolitul Varlaam. Împăcată cu sine, cu oa­me­nii și cu Dumnezeu, și-a dat astfel sufletul întru odihna Mirelui ceresc.

Calendar Ortodox, 14 octombrie. Cruce roşie. Ce e interzis să faci de Sfânta Parascheva

A fost îngropată ca o străină, fără ca ni­meni să știe cine era. Dar Dumnezeu, voind să o proslăvească, a descoperit în chip mi­nu­nat cine era acea străină. Se spune că un ma­ri­nar a murit pe o corabie și trupul i-a fost arun­cat în mare. Valurile l-au adus la țărm, iar un sihastru care trăia acolo a rugat pe niște creș­tini să-l îngroape după rânduiala creș­ti­nească. Săpând deci o groapă, „aflară trupul Prea Cuvioasei Parascheva neputred și plin de mi­reasmă”. Cu toate acestea, au pus alături de ea și trupul corăbierului, cel rău mirositor.

Dar, în noaptea următoare, unuia din creș­­tinii care săpaseră groapa, cu numele Gheorghe, i s-a arătat în vis o împărăteasă, șe­zând pe un scaun luminat și înconjurată de mul­țime de îngeri. Unul dintre îngeri l-a luat de mână, l-a ridicat și i-a zis: „Gheorghe, pen­tru ce n-ați so­cotit trupul Sfintei Parascheva? Nu știți că Dumnezeu a iubit frumu­sețea ei și a vrut să o pro­slăvească pe pământ?”. Iar îm­pă­răteasa pe care o văzuse în vis și care nu era alta decât Cuvioasa Parascheva i-a poruncit să ia degrabă trupul ei și să-l așeze undeva, într-un loc de cinste.

Credincioșii de acolo, auzind de visul celor doi, au înțeles că este un semn dum­ne­zeiesc, drept care au luat trupul Cuvioasei din mor­mânt și l-au adus cu mare bucurie, „cu lu­mini și cu tămâie”, așezându-l în Biserica Sfin­ții Apostoli din Epivata. Îndată au avut loc vindecări minunate în urma rugăciunilor care se făceau lângă cinstitele sale moaște. Se spu­ne că drept-credincioșii creștini din Epivata au zidit o bi­serică chiar pe locul în care au trăit părinții ei și unde ea însăși văzuse lumina zilei.

Vestea despre minunile care se săvârșeau în apro­pierea cinstitelor moaște s-a răs­pândit cu­rând în Tracia și în Peninsula Balcanică.

Sursa: capital.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here