Calendar ortodox 24 noiembrie. Sfântul Papă Clement, ocrotitorul celor nedreptăţiţi. Rugăciune pentru ajutor grabnic în faţa nedreptăţilor

În această zi, este prăznuit Sfântul Mare Mucenic Clement, protectorul celor nedreptăţiţi. Ori de câte ori simţi că eşti ţinta nedreptăţilor, citeşte rugăciunea Sfântului Clement şi vei obţine ajutor grabnic.

Ortodoxe: Sfântul Mare Mucenic Clement

Greco-catolice: Sf. papă m. Clement; Sf. Petru al Alexandriei

Romano-catolice: Ss. Martiri din Vietnam

Sfântul Clement s-a născut la Roma și a fost contemporan cu Sfinții Apostoli, scrie crestinortodox.ro. Își pierde mama și cei doi frați într-un naufragiu, iar tata moare mai târziu, în timp ce își căută soția și fiii.

La vârsta de 24 de ani, Sfântul Clement decide să plece să-și caute părinții și frații. Îl întâlnește pe Sfântul Barnaba și pe frații săi deveniți ucenicii Sfântului Petru.

Clement este hirotonit episcop în Roma. Converteşte la creștinism mulți necredincioși. Pentru că refuză să se închine zeilor, va fi supus la multe chinuri în vremea împăratului Domițian (81-96) și ucis în anul 101, în timpul împăratului Traian (98-117). I s-a legat de gât o ancoră de fier și a fost aruncat în mare.

În fiecare an, în ziua praznicului, apa se depărtează de mal până la locul în care el și-a dat duhul, oferindu-le creștinilor posibilitatea de a ajunge la el pe uscat.

Odată, în ziua cinstirii sale, un copil a fost uitat de părinți în locul din mare prefăcut în uscat. În anul următor, când marea s-a retras din nou, părinții au găsit copilul sănătos, lângă mormântul sfântului. Întrebat cum s-a hrănit și cum a fost păzit nevătămat, au aflat de la el că a fost hrănit de sfântul care zăcea acolo.

O, Sfinte Sfinţite Mare Mucenice Clement, mult pătimitorule de chinuri amare, înfocatule mărturisitor al preaslăvitului nume al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel ce cu neînfricoşată inimă şi cu minte mult iubitoare de Hristos cu mare dorire ai alergat pe drumul desăvârşirii, prin suferirea groaznicelor şi nemaiauzitelor chinuri, primit-ai numele Clement, care mlădiţă de vie se tâlcuieşte.

Căci precum via se taie şi se curăţă la vreme şi mai multe roade aduce, aşa şi mult chinuitul tău trup, de mulţi tirani tăindu-se şi strujindu-se, plin de duhovniceşti struguri se arăta. Prin îndelunga răbdare a nesuferitelor chinuri pe mulţi din întunericul necredinţei la Adevăratul Dumnezeu i-ai adus şi, fii ai luminii făcându-i, în buchetul viei lui Hristos i-ai arătat şi cu roadele vredniciei în credinţă pe Stăpânul viei L-ai bucurat.

Acestea şi noi, păcătoşii, înţelegându-le, cu multă umilinţă şi dragoste cădem către tine, Mare Mucenice şi mult pătimitorule, rugându-te să ne fii ajutător către Înduratul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca şi via sufletelor noastre cea sălbatică şi neroditoare să o cureţe şi să o desăvârşească cu Sfântul Său har, spre a aduce însutit roadele dreptăţii şi ale sfinţeniei întru slava Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh I se cuvine slava, cinstea şi închinăciunea în vecii vecilor. Amin.

Sursa: romania24.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here