Mai multe primării din Olt angajează personal pe diferite funcții. Condiții de înscriere și termenele de concurs

Mai multe primării din Olt au scos la concurs diverse posturi vacante pentru care caută personal adecvat.

Primăria Piatra Olt a scos la concurs un post de consilier clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentui Agricol și un post de referent clasa III, grad profesional principal, la Compartimentul pentru Situaţii de Urgenţă.

În primul caz candidaților li se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani.

În cazul postului de referent candidații trebuie să aibă studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului ( 27.04.2022).

Data de susținere a probei scrise este 30.05.2022, ora 10:00, iar data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

_______________

Un post de consilier pe achiziții publice debutant și un altul de inspector clasa I, grad asistent, au fost scoase la concurs de Primăria Voineasa. Primul este pentru Compartimentul Achiziții Publice, Urbanism și Fonduri Europene, al doilea în cadrul Compartimentului Dezvoltare Locală și Administrare Patrimoniu. Dosarele de concurs se depun la sediul primăriei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, iar proba scrisă va putea fi susținută în data de 16 mai, de la ora 10.00. Pentru ambele funcții se cer studii universitare.

_______________

Și Primăria Deveselu ar nevoie de un inspector la Compartimentul Registrul Agricol, pentru care persoanele interesate pot depune dosarele de candidatură până la 10 mai, urmând ca proba scrisă să fie susținută în data de 23 mai. Candidații trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii: ştiinţe administrative, agronomie, horticultură.

_______________

Primăria comunei Spineni a scos și ea la concurs un post de inspector debutant la Contabilitate și un altul de consilier superior la Compartimentul Agricultură.

Dacă pentru funcția de consilier e nevoie de studii universitare și de o vechime de minimum șapte ani, pentru postul de inspector candidaților li se cer studii superioare, dar fără vechime.

Dosarele se depun în termen de 20 de zile, care a început să curgă din data de 29 aprilie. Proba scrisă va fi organizată în 31 mai, ora 10.00.

_______________

Primăria Bucinișu angajează, și ea, un referent superior la Compartimentul Contabilitate-Casiere pentru care se cere doar diplomă de bacalaureat, dar o vechime cel puțin șapte ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Dosarele se depun până pe 25 mai, iar prima probă a concursului, cea scrisă, va fi susținută în data de 3 iunie, începând cu ora 10.00.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here