CAS Olt, anunț către furnizorii din județ. Vor acorda gratuit servicii medicale de bază ucrainenilor

Casa de Asigurări de Sănătate Olt a anunțat furnizorii de servicii medicale din județ că trebuie să acorde gratuit servicii medicale de bază ucrainenilor ce fug din calea războiului. Mai mult de atât, aceștia nu au nevoie de bilet de trimitere la prezentarea în cabinet.

Astfel, ucrainenii beneficiază de pachetul de servicii de bază prevăzut în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și în normele de aplicare ale acestuia, precum și de medicamentele, materialele sanitare, dispozitive medicale și servicii medicale cuprinse în programele național de sănătate curative, ca și asigurații români, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, a contribuției personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu și cu scutire de la coplată.

Potrivit adresei numărul 14.451 a Casei de Asigurări de Sănătate Olt către furnizorii de servicii medicale, cetățenii ce vin din Ucraina nu vor prezenta biletul de trimitere.

„Serviciile medicale în asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice cuprinse în pachetul de servicii de bază se acordă fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asisgurări sociale de sănătate, se arată în adresa CAS Olt, din 24 mai, semnată de directorul general, Carmen Cîrjan și medicul șef Antoaneta Petra.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here