Ședința de joi, 16 iunie, a Guvernului României. Ce proiecte de acte normative vor fi supuse aprobării

Guvernul României va dezbate și supune aprobării 33 de proiecte de acte normative în ședința de joi, 16 iunie.

Este vorba de trei proiecte de lege, șase proiecte de ordonanță de urgență și de 24 de proiecte de hotărâre de guvern.

OLT-ALERT prezintă întreaga ordine de zi a ședinței.

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 16 iunie 2022:

I.       PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor lndisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital

3.    PROIECT DE LEGE pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene de tranziţie prevăzută în Concepţia de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului ,,Avion multirol al Forţelor Aeriene”

II.    PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind combaterea acțiunilor speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar

3.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism in România

4.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale

5.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi pentru pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional „Timişoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”

6.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum”, în anul 2022

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de struguri de masă pentru anul 2022

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Harghita din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la consolidarea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localităţile Galaţi (Romania) – Giurgiuleşti (Republica Moldova), semnat la Chişinău, la 11 februarie 2022

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” – S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,CFR” – S.A. – Sucursalele Regionale CF Timişoara şi Galaţi, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei părţi din imobilul cu nr. MF 147828, aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale ,,CFR” S.A., în domeniul public al municipiului Bacău, judeţul Bacău, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, pentru asigurarea terenurilor necesare gropilor de împrumut şi pentru relocarea utilităţilor, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Ploieşti – Buzău”, aflate pe raza localităţilor Săhăteni, Stâlpu, Buzău, Ţinteşti, din judeţul Buzău

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 892/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Unifarm” – S.A.

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Sănătăţii, precum şi de către unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestuia şi termenele de menţinere a acestora în nivelurile de secretizare

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statutul şi în administrarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Constanţa

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr.607/2022 privind unele măsuri necesare procesului de pregătire, organizare şi găzduire a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor ce va avea loc la Bucureşti in perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea închirierii imobilelor 5060 şi 3117 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Lucrări de infrastructură necesare funcţionării Colegiului Naţional Militar «Tudor Vladimirescu» în cazarma 878 Craiova”

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Focşani, judeţul Vrancea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Mehedinţi, Vaslui, Constanţa, Tulcea, Giurgiu, Iaşi şi Municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş (U.M. 0520 Timişoara)

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, ca urmare a reevaluării, transmiterea acestuia în domeniul public al comunei Grozeşti, judeţul Iaşi şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor tehnice ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 153568 şi cu nr. M.F. 153569 din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi transmiterea acestora din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Editorilor din România ca fiind de utilitate publică

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport Satu Mare cuprins în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia în domeniul public al Municipiului Satu Mare

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversităţii

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a decesului şi a clasării

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) în valoare de aprox. 100 mil. EUR, pentru susţinerea realizării unui proiect cuprinzând transformarea digitată a sistemului judiciar, dezvoltarea ,,Cartierului pentru Justiţie” şi continuarea investiţiilor în infrastructura instanţelor

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli vor fi prezentate în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2023-2025

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării unui acord prin schimb de scrisori privind organizarea în România a celei de-a XVI-a întâlniri tehnice a deținătorilor de reactoare nucleare CANDU (CANDU Owners Group) cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) pentru schimb de informaţii privind siguranţa în operarea reactoarelor nucleare cu apă grea sub presiune

4.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea Schemei de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare din cadrul PNCDI III.

5.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea Schemei de ajutor de stat Finanțarea proiectelor CDI conform Programului 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare și inovare din cadrul PNCDI III

6.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea Schemei de ajutor de stat Finanțarea proiectelor CDI conform Programului 3 – Cooperare europeană și internaţională în politicile economico-bugetare și finanţare ale statului român

V.             NOTE

1.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Babadag, judeţul Tulcea, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea imobilului în suprafaţă totală de 3.800 mp, situat pe teritoriul administrativ al oraşului Babadag, identificat în cartea funciară a oraşului Babadag nr. 31612, nr. cadastral 31612, din domeniul public al oraşului Babadag, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale, pentru a fi utilizat ca facilitate de instruire de către Regimentul 307 Infanterie Marină/Flotila Fluvială/Statul Major al Forţelor Navale

VI.                   PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 17 iniţiative legislative

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here