Șomaj în creștere în Olt. Câți șomeri se află în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă

La sfârșitul lunii august, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt (AJOFM) erau înregistrați 7.378 de șomeri (dintre care 3.323 femei), rata șomajului fiind de 5,70%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,57%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 1,13 puncte procentuale.

Din totalul de 7.378 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 787  erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.591 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.082 de șomeri provin din mediul rural și 1.296 sunt din mediul urban.

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (36,69%), apoi șomerii cu nivel de instruire liceal (23,60%), urmat de cei cu nivel de instruire  primar si fără studii (23,47%), iar 16,35% au absolvit invatamantul profesional/arte și meserii. Șomerii cu nivel de studii postliceale reprezintă 1,31 %, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1,59 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1923 de persoane foarte greu ocupabile, 3509 greu ocupabile, 1563 mediu ocupabile, iar 383 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here