Ședință importantă, azi, la Consiliul Județean Olt. Ce proiecte de hotărâre se află pe ordinea de zi

Aleșii județului au fost convocați să participe, joi, la ședința ordinară a Consiliului Județean Olt, când vor fi supuse aprobării 12 proiecte de hotărâre.

Printre acestea se numără și proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Restaurare și modernizare Corp C1 – Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni”, comuna Cezieni, sat Cezieni.

De asemenea, va fi supusă aprobării și documentația tehnico-economică pentru
obiectivul de investiții „Construire variantă de circulație peste contracanal pe DJ 648A”.

Totodată,  pe masa consilierilor se va afla și proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023.

Iată întreaga ordine de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de
pe pajiști, pentru anul 2023
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Emil-Vergilius MARINESCU- Președinte al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț

2. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Unității
Administrativ-Teritoriale Județul Olt în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „OLT-ECO” în vederea exercitării votului pentru modificarea tarifelor aferente serviciilor de salubrizare de pe raza județului Olt prevăzute în Contractele de delegare nr. 6867/18.06.2018 și nr. 2542/06.12.2021, pentru modificarea Regulamentului de organizare si funcționare a Serviciului Public de salubrizare a localităților din Județul Olt, precum și pentru încheierea unor acte adiționale la contractele de delegare
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

3. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea participării Consiliului Județean Olt, în
colaborare cu Direcția Județeană de Sport Olt și Asociația Județeană de Fotbal Olt, la
organizarea Memorialului „Eugen Stanciu” ediția a VI-a
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

4. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

5. Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui post contractual vacant în statul de
funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

6. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții „Construire variantă de circulație peste contracanal pe DJ 648A”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget- Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

7. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o
persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2023
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget- Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea necesarului anual de îmbrăcăminte,
încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/ manuale și jucării pentru copiii și tinerii
pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială-plasament în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

9. Proiect de hotărâre cu privire la: actualizarea Monografiei economico–militare a
Judeţului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

10. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării Consiliului Județean Olt la
Campania ”Ia ATITUDINE, spune STOP VIOLENȚEI și CONSUMULUI ILICIT DE
DROGURI ȘI ALTE SUBSTANȚE PSIHOACTIVE!”, precum și aprobarea în acest sens a
încheierii unui Protocol de colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții „Restaurare și modernizare Corp C1 – Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni”, comuna Cezieni, sat Cezieni, str. Zambilei, nr.12, județul Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

13.Informare privind asigurarea securității și siguranței civice a comunității județului Olt,
în TRIMESTRUL I al anului 2023
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Olt

14. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here