Ședință IMPORTANTĂ, azi, la Consiliul Județean Olt. Ce decizii urmează să ia aleșii județului

Consiliul Județean Olt a programat, pentru astăzi, ședința ordinară a lunii care are 17 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi.

Unul dintre proiectele ce vor fi supuse votului aleșilor județului este cel privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt în Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a proiectului ”Creșterea eficienței energetice și a accesibilităților medicale prin extinderea Spitalului Municipal Caracal cu o construcție nouă având regimul de înălțime S+P+E+spațiu tehnic, deasupra ultimului nivel, conectată cu corpul existent C1, printr-o pasarelă desfășurată la toate nivelurile supraterane, în vederea asigurării desfășurării activităților medicale în condiții optime”, numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile și desemnarea Secretariatului Comisiei.

Un alt proiect de hotărâre se referă la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023, iar un altul privește aprobarea proiectului „Achiziție microbuze electrice pentru elevii școlilor din județul Olt” și a cheltuielilor legate de proiect.

Iată, mai jos, întreaga ordine de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați
pentru obiectivul de investiții ”Restaurare și modernizare Corp C1 – Centrul de Abilitare și
Reabilitare Cezieni”, comuna Cezieni, sat Cezieni, str. Zambilei, nr.12, județul Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

2. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în treaptă profesională
imediat superioară celei deținute
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar
2023 – 2024 al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă OltInițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

4. Proiect de hotărâre pentru completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean
de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

5. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

6. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt
în calitate de membri în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din subordinea Consiliului Județean Olt, precum și în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „Adrian Băran” Slatina, pentru anul școlar 2023-2024
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

7. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt
în Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a
proiectului ”Creșterea eficienței energetice și a accesibilităților medicale prin extinderea
Spitalului Municipal Caracal cu o construcție nouă având regimul de înălțime S+P+E+spațiu
tehnic, deasupra ultimului nivel, conectată cu corpul existent C1, printr-o pasarelă desfășurată la toate nivelurile supraterane, în vederea asigurării desfășurării activităților medicale în condiții optime”, numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a proiectului ”Creșterea eficienței energetice și a accesibilităților medicale prin extinderea Spitalului Municipal Caracal cu o construcție nouă având regimul de înălțime S+P+E+spațiu tehnic, deasupra ultimului nivel, conectată cu corpul existent C1, printr-o pasarelă desfășurată la toate nivelurile supraterane, în vederea asigurării desfășurării activităților medicale în condiții optime”, precum și cu privire la desemnarea Secretariatului Comisiei

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere a unui imobil teren în
suprafață de 300.000 mp din domeniul public al comunei Bălteni, județul Olt, in domeniul
public al Județului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Acordul de Parteneriat
nr. 34729/09.12.2022 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, în calitate de lider de parteneriat și unitățile administrativ-teritoriale din județele Dolj, Olt și Mehedinți, în vederea implementării proiectului ”Traseu Eurovelo 6 Mehedinți – Dolj – Olt” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I.4, Componenta 11 – Turism și cultură, Investiția I.4. ”Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr. 122/27.07.2023 cu privire la aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Consiliul Județean Olt prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în vederea implementării proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS, cod MySMIS 130963”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei produselor care vor fi distribuite și a
măsurilor educative aferente care se vor implementa în județul Olt, în cadrul Programului
pentru școli al României, în anii școlari din perioada 2023-2027
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înființării centrelor rezidențiale pentru
persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență” și ”Centrul de Abilitare și
Reabilitare”, ca servicii sociale cu cazare fără personalitate juridică în cadrul Complexului
Servicii Persoane Adulte Spineni, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea Centrul de Îngrijire și Asistență Spineni, precum și modificarea organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

13. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o
persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna AUGUST 2023
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcții și a
Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

15. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Achiziție microbuze electrice
pentru elevii școlilor din județul Olt” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

16. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget- Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

17. Proiect de hotărâre cu privire la desființarea a două servicii sociale din cadrul
Complexului servicii de tip rezidențial pentru copii ”Sf. Mihail” Caracal aflat în structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Complexul servicii de tip rezidențial pentru copii ”Sf. Mihail” Caracal, precum și cu privire la modificarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii din cadrul Complexului servicii de tip rezidențial pentru copii ”Sf. Mihail” Caracal. Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget- Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

18. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor
care alcătuiesc domeniul public și privat al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

19. Propuneri, întrebări, interpelări.

1 COMENTARIU

 1. Foarte interesant pct. 14…..
  Dar as avea o intrebare pentru dl Oprescu si membrii CJ Olt, care ne ,,reprezinta,, interesele:
  – salariatii platesc taxele si impozitele reprezentand asigurari sociale de sanatate (CASS) LA STAT!
  – CJ Olt finanteaza Spitalul judetean de Urgenta Slatina…
  – din ce bani (venituri) plateste CJ Olt toate cheltuielile lunare (miliarde de lei) legate (numai) de finantarea SJU Olt? Din surse proprii sau solicita LUNAR LA STAT sumele necesare?
  Poate dl. Oprescu sau vreun consilier judetean ne da un raspuns public !!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here