Anunț IMPORTANT pentru toți absolvenții de liceu din Olt care NU au promovat Bac-ul sau NU au participat la examen

Conform legislaţiei în vigoare, data limită de înregistrare la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt, a absolvenților de liceu, promoția 2024, care NU au promovat sau NU au participat la examenul de bacalaureat este 6 august 2024.

Neînregistrarea până la această dată atrage imposibilitatea acordării indemnizaţiei de şomaj.

Actele necesare pentru înregistrarea la AJOFM Olt, ca persoană aflata în căutarea unui loc de munca, sunt urmatoarele :

  • actul de identitate;
  • diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;
  • curriculum Vitae.

Pentru a se înregistra tinerii din judeţul Olt se pot adresa la agentiile locale si punctele de lucru din subordinea AJOFM Olt, respectiv Slatina, Caracal, Bals, Corabia si Drăgăneşti Olt.

Absolventii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat se pot inregistra in evidentele AJOFM Olt in termen de 60 de zile de la  data  de 1 a lunii urmatoare celei inscrise în diploma, dacă în cuprinsul acesteia nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de absolvire.

Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă şi sunt înregistraţi la AJOFM Olt, nu au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de  învăţământ, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare(660 lei) pot solicita indemnizaţie de şomaj. Acest drept se acordă la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 330 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here