27 octombrie – termen limită de plată a primei rate din impozitul pe veniturile din activităţi agricole

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt reaminteşte contribuabililor că luni, 27 octombrie 2014 , este termenul de plată a primei rate din impozitul pe veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit. Termenul de plată pentru a doua tranşă din acest impozit este 15 decembrie 2014.

Pe lângă impozitul de 16%, pentru veniturile din activităţi agricole se datorează şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în cotă de 5,5% asupra venitului stabilit pe baza normei de venit, care se achită la aceleaşi termene ca şi impozitul, în două tranşe egale.

Atât impozitul, cât şi contribuţia menţionată, s-au stabilit prin decizie de impunere emisă de organul fiscal de domiciliu, comunicată contribuabililor.

Deciziile au la bază declaraţiile 221 care trebuiau depuse până în 26 mai 2014 de către persoanele fizice care la data depunerii declaraţiei (respectiv la 26.05.2014, pentru declaraţiile depuse după termen) cultivau plante/exploatau plantaţii agricole sau creşteau animale pentru care s-au stabilit norme de venit (cereale, plante oleaginoase, cartofi, sfeclă de zahăr, tutun, hamei,legume, leguminoase pentru boabe, pomi, vie, arbuşti fructiferi, flori şi plante ornamentale, vaci, bivoliţe, oi, capre, porci pentru îngrăşat, albine, păsări de curte).

Normele de venit pe anul 2014 utilizate la nivelul fiecărui judeţ pentru impunerea veniturilor din activităţi agricole, conform art. 73 alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, se regăsesc pe portalul web al ANAF, www.anaf.ro / Asistenţă contribuabili / Persoane fizice/ Norme de venit / Norme de venit agricol pe anul 2014.

Acestea au fost propuse pentru fiecare judeţ, distinct, de către direcţiile pentru agricultură judeţene, prin consultarea structurilor asociative profesionale/ patronale/sindicale din agricultură de la nivelul fiecărui judeţ, potrivit Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole aprobată prin H.G. nr. 330 / 2014.

Potrivit art. 1, alin. (1) din Ordinul nr. 1714/2013, persoanele fizice care datorează impozit şi contribuţii aferente veniturilor din activităţi agricole, precum şi accesorii pentru neachitarea la scadenţă a acestora, pot efectua plata în numerar a acestor obligaţii fiscale şi la compartimentele de specialitate ale primăriilor, dacă în localitatea unde îşi au domiciliul fiscal nu există o unitate teritorială a ANAF. Acest lucru este posibil doar dacă primăria a încheiat în acest scop u protocol cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice în a cărei rază se află localitatea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here