16 februarie, ultima zi în care crescătorii de porci pot depune cereri de plată la APIA pentru subvenţie

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură reamintește că cererile de plată pentru Măsura 215 – pachet a) – porcine – Plăţi privind bunăstarea animalelor, sesiunea 2, anul 3 de angajament, se depun până la data de 16 februarie 2015, inclusiv.

Pot depune cereri de plată beneficiarii Măsurii 215 – pachet a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, care au depus cereri de ajutor în conformitate cu prevederile OMADR nr. 6/2013, se arată într-un comunicat remis OLT-ALERT de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Cererea de plată poate fi completată pe format de hârtie sau online de către beneficiar, individual, prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După completarea online, cererea se tipăreşte şi, la fel ca şi cererea completată pe format de hârtie, se depune la Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social sau pe raza teritorială unde are capacitatea de producţie cea mai mare. Eventualele greşeli care se fac la completare se corectează de către beneficiar prin tăiere cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi înscrisă alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea acesteia de către beneficiar. Dovada depunerii cererii de plată o reprezintă bonul de mână care conţine următoarele date: centrul judeţean, numărul cererii din registrul special, data şi ora înregistrării, numele lizibil şi semnătura funcţionarului APIA care a primit cererea.

Cererile de plata vor fi însoţite, obligatoriu, de următoarele documente:

1. copie CUI / CIF, după caz;

2. copie buletin / carte de identitate a titularului / administratorului / reprezentantului legal/ împuternicitului;

3. copii autorizaţii sanitar-veterinare / copii înregistrări sanitar-veterinare pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz pentru mai multe exploataţii cu cod ANSVSA;

4. copia schiţei adăpostului/adăposturilor pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA (din care să reiasă adresa şi suprafaţa spaţiilor de cazare / spaţiul maxim de cazare pe compartiment iar pentru pachetul 2 a), schița pereților exteriori cu suprafețele transparente, pentru determinarea suprafeței vitrate precum și pentru sistemul de iluminare și ventilație (admisie – evacuare aer) – pentru fiecare hală).

5. programul de iluminat: vară / iarnă (în funcţie de dată schimbării orei) care să conţină intervalul orar pe perioade, în funcție de tehnologia de creștere și categoria de porcine, după caz;

6. graficul de livrare estimat anual;

7. graficul de populare estimat anual;

8. copia declaraţiei pe suprafaţă, dacă este cazul;

9. împuternicire şi copii acte de identificare împuternicit, dacă este cazul;

10. document coordonate bancare;

În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarii trebuie să respecte standardele de eco-condiţionalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei. În cadrul acestei măsuri este exclus sprijinul pentru investiţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here