Jandarmeria Română scoate la concurs 320 de locuri. Ce condiţii se impun candidaţilor. Calendarul înscrierilor

Pentru anul de învăţământ 2015, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs un număr de 320 de locuri în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi 155 locuri în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, 

La Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti sunt disponibile 60 de locuri pentru învăţământul cu frecvenţă (bărbaţi şi femei), din care două locuri pentru romi, două locuri pentru maghiari şi un loc pentru alte minorităţi. De asemenea, cinci locuri sunt libere pentru învăţământul cu frecvenţă redusă (bărbaţi şi femei).

La Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani sunt libere 125 locuri (bărbaţi şi femei), din care trei locuri pentru romi şi două pentru alte minorităţi;

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni pune la dispoziţia celor interesaţi tot 125 locuri, în vreme ce Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti are libere cinci locuri pentru bărbaţi. 

72 de locuri pentru bărbaţi şi femei vor putea fi ocupate la Academia Tehnică Militară Bucureşti, 45 de locuri sunt disponibile la Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu”, iar alte 38 de locuri sunt libere la Şcoala Militară de Maiştrii Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I”, având acces, de asemenea, femei şi bărbaţi.

Criterii de recrutare pentru candidaţi

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne precum şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale pe locuri destinate Ministerului Afacerilor Interne – curs de zi, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: 

· să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;

· să cunoască limba română scris şi vorbit;

· să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

· să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

· să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;

· să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

· să aibă vârsta de până la 40 de ani, împliniţi în cursul anului în care participă la concurs (pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne ce solicită înscrierea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – învăţământul cu frecvenţă redusă);

· să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

· să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;

· să fie declaraţi ,,apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;

· să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

· să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

· să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

· să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

· să aibă înălţimea de minim 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;

Activitatea de recrutare a candidaţilor pentru admitere la instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

şi M.Ap.N. pe locurile M.A.I. se va desfăşura astfel:

Candidaţii pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

– înscrierea, până la 29 mai 2015;

– completarea şi depunerea dosarelor, până la 11 iunie 2015;

Candidaţii pentru instituţiile de învăţământ din subordinea Ministerului Apărării Naţionale:

– înscrierea, până la 29 mai 2015;

– completarea şi depunerea dosarelor, până la 11 iunie 2015;

Candidaţii pentru învăţământul postliceal al Ministerului Afacerilor Interne:

– înscrierea, până la 7 august 2015;

– completarea şi depunerea dosarelor, până la 13 august 2015.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt din municipiul Slatina, Strada Cazărmii, nr. 40, Serviciul Resurse Umane sau apelând numerele de telefon 0249/437901, 0249/437904 interior 24407 sau 24535.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here