IPJ Olt recrutează candidaţi pentru MAI, MApN şi SRI. Ce condiţii trebuie să îndeplinească viitorii candidaţi

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt recrutează în această perioadă candidaţi pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior ale Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii, precum şi pentru şcolile postliceale ale MApN: recrutările. Acţiunea de recrutare a început în 20 aprilie şi va dura până în 29 mai. Recrutări se fac şi pentru şcolile postliceale ale MAI, în perioada 20.04. – 07.08.2015. 

La Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti sunt disponibile 65 de locuri la specializarea Drept şi 250 de locuri la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică. La Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina sunt disponibile 505 locuri, iar la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca sunt libere 125 de locuri. 

Pentru a participa la concursurile de admitere organizate de respectivele instituţii de învăţământ, precum şi de instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. Ei trebuie să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba română scris şi vorbit, să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să fie declaraţi apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic, să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs, să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate, să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni – cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. De asemenea, candidaţii trebuie să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii şapte ani, să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului. 

În plus, candidaţii mai trebuie să aibă vârsta de până la 27 de ani (împliniţi în anul participării la concursul de admitere), să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minim 8, să nu fi fost exmatriculaţi dintr-o instituţie de învăţământ pentru abateri disciplinare şi să aibă înălţimea de minim 1,65 metri bărbaţii şi 1,60 metri femeile. 

Documentele cuprinse în dosarul de recrutare sunt: 1) cererea de înscriere şi C.V.; 2) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 3) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar; 4) diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2015 şi foaia matricolă (original/copie legalizată); adeverinţa eliberată de către liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma; 5) următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă; 6) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului; 7) cazierul judiciar al candidatului; 
8) certificatul de examinare psihologică; 9) fişa medicală tip pentru încadrarea în Ministerul Afacerilor Interne; 10) caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ, în cazul candidaţilor care sunt în primul an de la absolvire; 11) 3 fotografii de 3×4 cm.; 2 fotografii color 9/12 cm. 

Detalii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, telefon 0249406500, interior 20114.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here