Angajatorii israelieni continuă să recruteze muncitori români în construcţii. Ce salarii oferă

Angajatorii israelieni continuă să recruteze muncitori români în construcţii, în baza Protocolului privind recrutarea muncitorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor încheiat în 2014 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Israel. 

Protocolul este pus în aplicare de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România şi Autoritatea pentru Populaţie, Emigrare şi Frontieră din Israel. Persoanele interesate trebuie să aibă calificare şi experienţă în meseriile de dulgheri pentru cofraje de construcţie industrializată, fierari – betonişti, zidari – faianţari (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie în toate cele trei domenii profesionale) şi zidari – tencuitori.

Cei interesaţi trebuie să nu fi lucrat anterior în Israel, să nu aibă rude de gradul I care lucrează deja în această ţară, cu excepţia fraţilor, să nu aibă cazier judiciar, să fie apţi psihic şi fizic de muncă intensă în condiţiile climatice specifice statului de destinaţie, inclusiv muncă la înălţime şi manipulare de greutăţi şi să nu sufere de anumite boli cronice.

Persoanele interesate din Olt se pot înscrie la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, având asupra lor cerere tip, declaraţie – tip bilingvă, copie după cartea de identitate, copie după paşaport, copii ale actelor de studii şi de calificare (toate paginile scrise) şi copii ale documentelor care atestă experienţa, respectiv vechimea în muncă.

Contractele de muncă se încheie pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii până la o durată maximă de 63 luni. Salariul lunar minim brut estimat este de 1.540 de dolari americani.

Informaţii legate de cazare, asigurare medicală, transport, viză, modalitatea de recrutare, cheltuieli ocazionate de procesul de recrutare, condiţii de muncă şi de viaţă se găsesc pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă – www.anofm.ro.

Pentru orice informaţii legate de program, solicitanţii pot contacta consilierii EURES din cadrul agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă. Datele de contact ale acestora le puteţi găsi la adresa : http://www.eures.anofm.ro/contact.php.

Din judeţul Olt au fost deja recrutate persoane care urmează să încheie contracte de muncă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here