De la 1 septembrie, cardul de sănătate devine unicul instrument de decontare şi validare a serviciilor medicale

Începând cu data de 1 septembrie 2015, cardul naţional de sănătate devine unicul instrument de decontare şi validare a serviciilor medicale în sistemul public de sănătate pentru asiguraţii cu vârsta de peste 18 ani. 

Asiguraţii care nu au intrat încă în posesia cardului pot verifica dacă li s-a emis acest document prin accesarea serviciului pus la dispoziţie de CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html sau se pot adresa caselor de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află pentru verificare şi, după caz, pentru eliberarea cardului, precizează reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt.

Asiguraţii cărora până la această dată nu li s-a emis cardul de sănătate pot beneficia încă de servicii medicale fără prezentarea acestuia.

Asiguraţii care au pierdut sau deteriorat cardul pot solicita eliberarea unui card duplicat la casele de asigurări, unde vor depune o cerere şi vor plăti contravaloarea noului card şi a cheltuielilor de distribuire prin servicii poştale, în valoare de 15,5 lei. Până la primirea noului card de sănătate, asiguraţii vor avea acces la servicii medicale în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate ce li se va înmâna în momentul în care vor depune cererea pentru emiterea cardului duplicat.

„Asiguraţii care, din motive personale sau religioase, refuză utilizarea documentului electronic, vor depune o cerere în scris la casa de asigurări în care vor menţiona motivele refuzului şi vor restitui cardul de sănătate, în cazul în care l-au primit. Accesul la servicii medicale se va realiza pentru aceşti asiguraţi în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate cu termen de valabilitate de trei luni. Adeverinţa nu trebuie să rămână la furnizorul de servicii medicale, ci ea va fi prezentată ori de câte ori asiguratul solicita un serviciu. Pentru asiguraţii care împlinesc vârsta de 18 ani şi/sau dobândesc calitatea de asigurat se generează automat din sistem comanda de tipărire şi distribuire a cardului de sănătate. Nu este necesară solicitarea în scris a asiguratului pentru eliberarea cardului. Aceştia vor primi cardul prin servicii poştale, la domiciliul înscris în cartea de identitate”, a mai precizat preşedintele CAS Olt, Florin Ciocan.

Cardul naţional de sănătate a devenit obligatoriu din data de 1 mai 2015, dar până la 1 septembrie a fost o perioadă de acomodare cu sistemul cardului. Numărul serviciilor validate cu cardul de sănătate a depăşit încă din luna mai numărul serviciilor acordate în vechiul sistem de validare.

Procesul de tipărire şi distribuire a cardurilor de sănătate este continuu. Acesta este motivul pentru care întotdeauna vor exista la casele judeţene carduri ale asiguraţilor cărora nu le-au putut fi înmânate prin servicii postale. 

Casei de Asigurări de Sănătate Olt i-au fost returnate de la Poşta Română 10.047 de carduri. Dintre acestea, 7.865 au fost predate medicilor de familie spre a le înmâna asiguraţilor, iar 1.567 de carduri au fost predate titularilor prin intermediul ghişeelor CAS. În prezent, CAS Olt mai are pe stoc de distribuit 636 de carduri naţionale de sănătate.

1.739 de persoane au solicitat eliberarea unui card duplicat, iar 121 de persoane au refuzat cardul din motive religioase sau de conştiinţă. Din cele 1.444 de solicitări de eliberare a cardului duplicat au fost deja tipărite 1.175 de carduri, asigurații urmând să le primească acasă prin poștă.

La nivelul judeţului Olt au fost activate 183.168 de carduri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here