25 septembrie, termen pentru depunerea mai multor documente fiscale la Fiscul. Care sunt acestea

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt reaminteşte că până vineri, 25 septembrie 2015 inclusiv, trebuie depuse la organul fiscal competent, după caz, mai multe declaraţii, deconturi şi notificări. Printre acestea se numără declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate, de taxă pe valoarea adăugată etc. 
 
OLT-ALERT prezintă toate documentele fiscale pe care contribuabilii trebuie să le depună la Fisc până la 25 septembrie 2015, ce categorii de contribuabili trebuie să le depună şi reglementările în vigoare, pe fiecare document în parte.
– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii august 2015, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 1.950/2012, cu modificările si completările ulterioare;

– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii august 2015, formular 112. Reglementare: OMFP nr. 1.045/2012, cu modificările si completările ulterioare;

– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii august 2015, formular 224. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012, cu modificările si completările ulterioare;

– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii august 2015, formular 300. Reglementare: art. 156^2 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.790/2012. Decontul se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) Cod Fiscal până la 10 august 2015;

– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153^1 Cod Fiscal si care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neînregistraţi si care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 30/2011;

– Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Codul Fiscal, formular 311.Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e), lit.g) sau lit. h) din Codul Fiscal si care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii si/sau achiziţii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată. Reglementare: OPANAF nr. 632/2015;

– Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307. Se depune de către persoanele impozabile: pentru operaţiunile prevăzute la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către persoana impozabilă pentru care 3 înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 2.223/2013;

– Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la încetarea aplicării acestui sistem în condiţiile prevăzute la art. 134^2 si art. 156^3 alin. (11) si alin. (12). Reglementare: OPANAF nr. 3.884/2013;

– Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăsurate în luna august 2015, formular 390 VIES. Reglementare: art. 156^4 Cod Fiscal; OPANAF nr. 76/2010;

– Declaraţia informativă privind livrările/prestările si achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pe august 2015. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011, cu modificările si completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here