AJFP Olt: Dobânzi şi penalităţi mai mici pentru obligaţiile fiscale neachitate la timp

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Olt anunţă că, de la începutul acestui an, dobânzile şi penalităţle de întârziere au scăzut în cazul obligaţiilor fiscale principale neplătite în termenul legal.

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2016 nivelul dobânzii scade de la 0,03 % pentru fiecare zi de întarziere la 0,02 % pentru fiecare zi de întarziere. Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Începând cu data de 1 ianuarie 2016 nivelul penalităţii de întârziere scade de la 0,02% pentru fiecare zi de întarziere la 0,01 % pentru fiecare zi de întarziere. Penalităţile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

„Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor. De asemenea, penalitatea de întârziere nu se aplică pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere”, a precizat purtătorul de cuvânt al AJFP Olt, Mihaela Marinescu.

Pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere.

Penalitatea de nedeclarare stabilită se reduce, la cererea contribuabilului/plătitorului, cu 75%, dacă obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie se sting prin plată sau compensare până la termenul prevăzut de lege sau sunt eşalonate la plată, în condiţiile legii. „În acest caz, reducerea se acordă la finalizarea eşalonării la plată”, a mai precizat Mihaela Marinescu.

Din contra, acest tip de penalitate se majorează cu 100% în cazul în care obligaţiile fiscale principale au rezultat ca urmare a săvârşirii unor fapte de evaziune fiscală, constatate de organele judiciare, potrivit legii.

Aplicarea penalităţii de nedeclarare nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor prevăzute de Codul Fiscal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here