Instanţa a decis că sporurile acordate funcţionarilor din Primăria Valea Mare au fost ilegale

Primăria Valea Mare

Primăria Valea Mare a pierdut definitiv procesul intentat Curţii de Conturi a României care în 2013 a decis că sporurile acordate funcţionarilor primăriei de conducere în 2012 au fost ilegale, ca şi refuzul de a diminua cu 25% salariile personalului bugetar. În vremea dezmăţului pe bani publici primarul comunei, Gheorghe Ristea, ajunsese să primească un salariu egal sau chiar mai mare decât al unui parlamentar. Săptămâna viitoare Curtea de Conturi se va întoarce, iar unul dintre aspectele cărora auditorii instituţiei le vor acorda mare atenţie este şi cel referitor la recuperarea miliardelor de lei vechi pe care angajaţii primăriei, mai ales funcţionarii aflaţi în graţiile primarului, le-au băgat ilegal în buzunare.

Curtea de Apel Craiova a hotărât, recent, că sporurile şi salariile nediminuate de peste şapte miliarde de lei vechi de care, graţie primarului comunei, Gheorghe Ristea, s-au bucurat în urmă cu aproape patru ani funcţionarii din Primăria Valea Mare au fost acordate ilegal. Asta după ce instituţia reprezentată de Ristea a pierdut, anul trecut, şi la Tribunalul Olt, unde a atacat Decizia nr. 26/12.06.2012 prin care Camera de Conturi Olt a dispus măsuri concrete pentru recuperarea banilor. Speranţele pe care primarul şi le-a pus în recursul declarat la instanţa superioară din Craiova au fost spulberate la sfârşitul lunii trecute, când magistraţii au respins acţiunea reclamantei.

„Respinge recursul reclamantei. Admite recursul pârâtei. Casează în parte sentinţa şi, rejudecând, anulează Decizia nr.26/12.06.2013 emisă de Camera de Conturi a judeţului Olt numai în ceea ce priveşte măsura dispusă la Cap. II lit. B pct.5. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei”, se arată în Hotărârea 223/2016, care este definitivă.

La această instanţă Curtea de Conturi a câştigat, s-ar putea spune, de două ori: o dată pentru că sentinţa îi este favorabilă şi încă o dată pentru că, spre deosebire de hotărârea Tribunalului Olt, unde fuseseră anulate mai multe măsuri dispuse („Anulează în parte Încheierea nr.1065/02.08.2013 şi Decizia nr. 26/12.06.2013 emisă de Cameră de Conturi a Judeţului Olt în ceea ce priveşte măsurile dispuse la capitolul II lit. B pct.4 privind sporul de dispozitiv şi sporul pentru dificultate acordat funcţionarilor publici sau personalului contractual din cadrul UAT Valea Mare şi măsura dispusă la cap. II lit. B pct.5”), de data aceasta doar o singură măsură a fost anulată, cea de la cap. II lit. B pct.5.
Potrivit raportului Curţii de Conturi a României privind finanţele publice locale pe 2012, „la Unitatea Administrativ-Teritorială Valea Mare, pentru funcţiile de demnitate publică, funcţionari publici şi personal contractual, s-a acordat spor pentru condiţii vătămătoare, spor de dificultate şi spor de dispozitiv fără ca aceste sporuri să fie prevăzute de lege pentru funcţiile respective. De asemenea, salariile, sporurile şi celelalte drepturi salariale nu au fost diminuate cu procentul de 25% prevăzut de Legea 118/2010, în sumă de 716 mii lei”. 

Curtea de Conturi se întoarce

Astfel de sporuri erau prevăzute, într-adevăr, de nişte acte normative ale guvernului, dar ele erau destinate numai unor categorii de funcţionari şi doar în anumite condiţii. De pildă, la sporul de dificultate aveau dreptul doar funcţionarii instituţiilor publice care erau membri în comisia de aplicare a legilor fondului funciar. La Primăria Valea Mare, în schimb, sporurile au fost acordate la grămadă. Nu toată lumea a primit, în schimb, la fel. În vreme ce unora le erau, cum se zice, rotunjite un pic veniturile, alţii, oameni aflaţi în graţiile primarului, se bucurau de sume imense de bani. În capul listei se afla însuşi prim-gospodarul localităţii, care în 2011 şi 2012 ajunsese să primească un salariu egal sau chiar mai mare decât venitul lunar al unui parlamentar.
Deşi cei care, prin bunăvoinţa largă a primarului Gheorghe Ristea, au primit sume necuvenite trag speranţe că, graţie Legii amnistiei fiscale, care a intrat în vigoare anul trecut, nu vor mai da banii înapoi, legea nu face nicăieri referire la efectele hotărârilor judecătoreşti definitive, care sunt, evident, executorii. Prin urmare, la primul control Curtea de Conturi se va interesa dacă Decizia nr.26/12.06.2013 a fost respectată. Surse din cadrul Primăriei Valea Mare ne-au informat că auditorii Curţii de Conturi sunt aşteptaţi să demareze verificări nu mai departe de săptămâna viitoare în instituţie, iar cei cu musca pe căciulă vor trebui să explice de ce nu au mişcat un deget pentru recuperarea banilor.

Alte păcate

Luna trecută primăria a mai pierdut un proces important, de data aceasta cu Prefectura Olt, care a atacat în contencios-administrativ o hotărâre a consiliului local care elimina, în mod ilegal, o serie de drepturi stabilite de lege pentru persoanele cu handicap accentuat. Este vorba de Hotărârea nr. 35/15.12.2014 prin care au fost aprobate impozitele şi taxele locale pe 2015. Deşi, pe lângă persoanele cu gradul I de invaliditate şi persoanele cu handicap grav, de scutirea de la plata mai multor taxe şi impozite beneficiază, potrivit legii, şi persoanele cu handicap accentuat, acestea au fost omise în actul normativ.

Iniţiatorul proiectului care avea să devină hotărâre a încălcat, astfel, prevederile articolului 284, alin. 4 din Legea 571/2003, conform cărora „impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate”, precum şi prevederile art. 26, lit. b din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, potrivit cărora „persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren”. Ca şi în cazul procesului împotriva Curţii de Conturi a României, Primăria Valea Mare a pierdut şi în prima instanţă, şi la Curtea de Apel Craiova, care i-a respins, definitiv, recursul.
De altfel, persoanele cu handicap din Valea Mare au într-una de suferit din cauza autorităţilor locale. De pildă, primăria care a avut miliarde şi miliarde de lei vechi pentru tot felul de sporuri acordate ilegal nu are bani pentru plata indemnizaţiilor de handicap, bieţii oameni fiind ţinuţi cu ochii-n soare cu lunile. Sunt aceeaşi oameni care în 2012 i-au acordat, prin votul lor, încă un mandat actualului primar.

„Ne-a prostit şi l-am votat. Nu peste mult timp sunt iar alegeri: nu vom mai face greşeala asta!”, ne spuneau, zilele trecute, mai mulţi oameni bolnavi din Valea Mare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here