Doar 20% dintre angajatorii cu peste 21 de salariaţi din Olt au încheiat contracte colective de muncă

Cristian Ungureanu, şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt

La nivelul judeţului Olt numai 20% dintre angajatorii cu peste 21 de angajaţi au încheiat cu salariaţii contracte colective de muncă, potrivit unei situaţii oficiale a Inspectoratului Teritorial de Muncă. Una dintre cauzele numărului mic de astfel de contracte este legislaţia muncii care îi favorizează pe angajatori.

Potrivit datelor oficiale ale Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Olt, actualizate 31.03.2016, în judeţul Olt sunt active 604 unităţi cu peste 21 de salariaţi fiecare, dintre care 282 cu capital de stat (inclusiv sectorul bugetar), trei cu capital mixt şi 319 cu capital privat. Dintre acestea, numai 151 au încheiate contracte colective de muncă negociate cu sindicatele sau cu reprezentanţii salariaţilor, numărul lor reprezentând doar 20% dintre unităţile la care ne referim, cele mai multe, 143 de unităţi, activând în domeniul privat.

Cauzele numărului mic de angajatori care au încheiat contracte colective de muncă sunt mai multe, printre cele mai importante numărându-se lipsa reprezentativităţii organizaţiilor sindicale în condiţiile prevăzute de Legea Dialogului Social şi implicit lipsa calităţii de negociator şi de parte semnatară a contractului colectiv de muncă, legea impunând, drept condiţie de reprezentativitate, ca numărul membrilor de sindicat să fie cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii.

O altă cauză este aceea că reprezentanţii salariaţilor au o putere mai mică de negociere. De cele mai multe ori această negociere nu se finalizează şi, drept urmare, nu se încheie contractul colectiv de muncă. Pe de altă parte, legislaţia care reglementează relaţiile de muncă îi favorizează mai mult pe angajatori decât pe angajaţi.

„Potrivit legii, este obligatorie iniţierea negocierii colective, nu şi încheierea contractului colectiv de muncă, în foarte multe cazuri angajatorii dovedind îndeplinirea condiţiei de iniţiere a negocierii şi, ulterior, renunţarea sau refuzul organizaţiei sindicale sau a reprezentanţilor salariaţilor de a participa sau de a finaliza negocierea. Legislaţia în vigoare sancţionează doar refuzul angajatorului de a începe negocierea contractului colectiv de muncă, amenda fiind cuprinsă între 5.000 lei şi 10.000 lei”, a declarat şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt, Cristian Ungureanu.

Trebuie spus şi că unităţile bugetare şi cu capital de stat din judeţul Olt reprezintă aproximativ jumătate din angajatorii cu peste 21 salariaţi, aici organizaţiile sindicale sau reprezentanţii salariaţilor, după caz, fiind mai puţin activi, deoarece punctul forte al oricărei negocieri colective îl reprezintă drepturile salariale, iar aceste tipuri de unităţi nu pot negocia sau include, în contractele colective de muncă, clauze referitoare la drepturi în bani sau natură, altele decât cele prevăzute de lege.

„Nu putem pune semnul egalităţii între negocierea colectivă şi contractul colectiv, întrucât primul concept se referă la procesul sau mijloacele prin care se ajunge la un acord colectiv, iar contractul colectiv reprezintă tocmai rezultatul negocierii colective. Astfel, nu întotdeauna o negociere conduce la semnarea contractului colectiv de muncă”, a mai precizat inspectorul şef al ITM Olt.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here