Ce documente trebuie să depună contribuabilii la Fisc până la 25 aprilie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt reaminteşte că, până luni, 25 aprilie 2016 inclusiv, trebuie depuse la organul fiscal competent, după caz, urmatoarele formulare:

– Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar/trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie/trimestrului I 2016, formular 100. Reglementare:OPANAF nr. 587/2016, cu modificările si completările ulterioare;

– Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112 cu termen lunar/trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie/trimestrului I 2016. Reglementare: OMFP nr. 1.045/2012 cu modificările si completările ulterioare;

– Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie 2016, formular 224. Reglementare: OPANAF nr. 3622/2015;

– Decont de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar/trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie/trimestrului I 2016, formular 300.  Decontul se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 310 alin. (7) Cod Fiscal până la 10 martie 2016.. Reglementare: art. 323 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 588/2016;

– Decont special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 317 Cod Fiscal si care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 266 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neînregistraţi si care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 324 alin.(2) Cod Fiscal; OPANAF nr. 592/2016;

Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal formular 311. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) e), lit.g), lit.h) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal si care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii si/sau achiziţii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată. Reglementare: OPANAF nr. 795/2016;

– Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată-formular 307. Declarația se completează și se depune de către: a) persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active în calitate de succesor al cedentului în ceea ce privește ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA și nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului; b) locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului; c) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă; d) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, și care: nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte; trebuie

să efectueze regularizările/ajustările legale pentru operațiuni realizate înainte de anularea înregistrării. Reglementare: OPANAF nr. 793/2016;

– Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare-formular 097. Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, care renunŃă la aplicarea sistemului TVA la încasare si care depăsesc plafonul de 2.250.000 lei. Reglementare: OPANAF nr. 3884/2013;

– Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăsurate în luna martie 2016, formular 390 VIES. Reglementare: art. 325, din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 591/2016.

– Declaraţie informativă privind livrările/prestările si achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăsurate în luna martie 2016. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011 cu modificările si completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here