După proba scrisă, 104 candidaţi au rămas în cursă pentru cele 14 posturi de poliţist din Olt. Cum vor fi departajaţi

În urma probei scrise susţinută sâmbătă de candidaţii înscrişi la concurs pentru ocuparea celor 14 posturi vacante de poliţist în Olt, 104 persoane au rămas în cursă, 80 dintre candidaţi fiind declaraţi respinşi, unul dintre cei înscrişi neprezentându-se.

La proba scrisă pentru posturile scoase la concurs de I.P.J. Olt s-au prezentat 185 de candidați din 186 rămaşi în cursă în urma susţinerii celorlalte probe, 81 de persoane fiind declarate respinse. La Slatina, unde a funcţionat unul dintre cele cinci centre zonale de concurs, au participat 1.398 de candidați din județele Olt, Dolj, Gorj, Vâlcea, Teleorman, Mehedinți, Timiș și Caraș, proba fiind organizată în trei locaţii, respectiv la Centrul de Formare și Perfecționare a Polițiștilor “Nicolae Golescu”, Colegiul Național “Ion Minulescu” și Colegiul Național Vocațional “Nicolae Titulescu”.

„Aceasta a fost ultima probă de concurs, fiind susținută în fiecare dintre cele cinci centre zonale, la care au fost arondate unitățile teritoriale unde s-au înscris candidații”, a declarat ofiţerul de relaţii cu presa al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, comisarul şef Claudia Radu.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba test scris se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la sediile inspectoratelor de poliție unde au fost depuse dosarele, urmând a fi soluţionate și comunicate candidaţilor în termen de maxim 48 de ore de la depunerea acestora.

Nota finală reprezintă media notelor obţinute la proba de evaluarea a performanţei fizice şi la proba test scris.

Vor fi declarați admişi, în continuare, la concurs candidații care au trecut cu bine toate probele concursului, în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul, potrivit opțiunii formulate.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală aceştia vor fi departajaţi în funcţie de nota la bacalaureat (dacă au aceeaşi notă la proba scrisă şi la proba de evaluare a performanţei fizice) şi în funcţie de nota la interviul pe subiecte profesionale, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite pentru testul scris.

Interviul, ca și criteriu de departajare, se susţine în termen de cel mult trei zile de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceleiași tematici şi bibliografii stabilite la testul scris.

La nivel naţional, aproape 7.000 de candidați au concurat pe cele 1.900 de locuri de agenți de ordine publică din Poliția Română.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here