Aleşii Oltului pregătesc noi investiţii: Ce proiecte vor fi dezbătute în şedinţa Consiliului Judeţean

Aleşii judeţului Olt vor lua în dezbatere, joi, în şedinţa ordinară lunară a Consiliului Judeţean, 16 proiecte de hotărâre. Printre actele normative mai importante se numără cele privind unele investiţii.

Este vorba de restaurarea, consolidarea și modernizarea Casei Fântâneanu din Slatina, monument istoric care acum stă să se prăbuşească, şi de modernizarea mai multor drumuri judeţene.

Tot joi, aleşii judeţului vor lua în discuţie aprobarea parteneriatului dintre Județul Olt, prin Consiliul Județean Olt, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin Inspectoratul Școlar Județean Olt, și Societatea de Științe Matematice din România, prin Filiala Olt, în vederea organizării celei de XX-a ediţii a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori.

Ordinea de zi a şedinţei:

 1. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, luna aprilie 2016.
 1. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016.         
 1. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizarii în anul 2016 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2015
 1. Proiect de hotărâre privind : atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale DEVES PRESTSERV S.R.L.
 1. Proiect de hotărâre cu privire la : aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare a localităților din județul Olt.
 1. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și refacere rețea exterioară de apă menajeră și rețea hidranți exteriori din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici, comuna Schitu, sat Greci, județul Olt”
 1. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea art.94 din Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt precum și a Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.53/24.03.2016;
 1. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
 1. Proiect de hotărâre cu privire la:

– aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de director (manager) al Școlii Populare de Arte și Meserii;

– aprobarea proiectului de management și a duratei pentru care se va încheia contractul de management.

 1. Proiect de hotărâre cu privire la:

– aprobarea reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;

– aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;

– aprobarea organigramelor, numărului de personal și a statelor de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;

– aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și pentru unitățile subordonate.

 1. Proiect de hotărâre privind: aprobarea proiectului Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu – Centrul Eparhial Social- Cultural și a cheltuielilor legate de proiect.
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.J Nr. 40/29.03.2012 cu privire la : aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul ,,Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu – Centrul Eparhial Social- Cultural” 
 1. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea parteneriatului dintre Județul Olt, prin Consiliul Județean Olt, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Inspectoratul Școlar Județean Olt și Societatea de Științe Matematice din România prin Filiala Olt, în vederea organizării Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori, ediția a XX- a
 1. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentațiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați, pentru obiectivele de investiții ,, lucrări de modernizare drumuri județene ,,finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013…deee prin Programul Național DEl DE DEZVOLTARE principalii indicatori tehnico-economici actualizati cu noua cotă TVA     
 1. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Actului Adiţional nr.6 la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului “Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt”
 1. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Monografiei economico – militare a Judeţului Olt, în anul 2016.
 1. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii în trimestrul I 2016.
 1. Propuneri, întrebări, interpelări.

 P R E Ş E D I N T E, Paul STĂNESCU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here