Primăria Slatina primeşte cereri pentru acordarea tichetelor sociale. Unde trebuie depuse solicitările

Primăria municipiului Slatina anunță, începând de luni, 19 septembrie, în oraş vor fi amenajate 10 puncte de unde se vor distribui și depune cereri pentru acordarea de tichete sociale.

De tichetele sociale vor persoanele cu handicap grav sau accentuat și, respectiv, pensionari – fără a se ţine seama de vârstă şi tip de pensie, dar al căror cuantum net să fie de cel mult 800 lei.

Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă, însoţită de copii xerox ale următoarelor documente:

 • Pentru pensionari:

– documente din care să rezulte apartenenţa la categoria de pensionar, respectiv cupon/decizie pensie din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii;

– act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;  

– act de identitate al beneficiarului în condiţiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă.

 • Pentru persoanele cu handicap grav/accentuat:

– act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;  

– act de identitate al beneficiarului în condiţiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă;

– documente din care să rezulte apartenenţa la categoria de persoană cu dizabilități, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap grav/accentuat.

Tichetele sociale, în valoare de 100 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Aceste tichete sociale vor fi acordate de două ori pe an, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi de Paşte. De menționat că tichetele sociale (100 lei/sărbătoare/beneficiar) vor fi puse gratuit la dispoziția cetățenilor, beneficiarii urmând să le primească direct la domiciliu, prin intermediul poștei, în luna dinaintea evenimentului ce urmează a fi sărbătorit.

Cele zece puncte vor fi amenajate după cum urmează:

 1. La Primăria municipiului Slatina – 3 puncte de primire:
 • sediul central: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1;
 • Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat: str. Unirii, nr. 2B;
 • Direcția Economică: str. Toamnei, nr. 6;
 1. La Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială – 3 puncte de primire:
 • sediu central: str. Frații Buzești, nr. 6;
 • Clubul Pensionarilor: str. Victoriei;
 • Centru de Îngrijire si Igiena Corporală: str. Nicolae Bălcescu, nr. 22.
 1. La Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului – Olt, cu care Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială are protocol de colaborare înregistrat sub nr. 7860/08.09.2016 — 1 punct de primire: str. Centura Basarabilor (Progresul);
 2. Compania de Apă Olt – 3 puncte de primire:
 • Casieria sediu central: str. Artileriei, nr. 2;
 • Casieria Dispecerat: Textilistului;
 • Casieria A.I. Cuza: b-dul A.I. Cuza.

Cererea pentru acordarea tichetelor sociale se poate descărca și de pe siteul Primăriei Slatina – www.primariaslatina.ro, și poate fi totodată transmisă on-line cu condiţia ca, odată cu solicitarea, să fie transmise şi documentele prevăzute mai sus, la adresa office@primariaslatina.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here