CJ Olt acordă ajutoare financiare pentru persoanele care au împlinit un secol de viaţă

Consiliul Judeţean Olt se întruneşte, joi, în şedinţă ordinară având pe ordinea de zi 27 de proiecte de hotărâre, printre care se numără şi cel privind acordarea unor sume de bani persoanelor din judeţ care au împlinit un secol de viaţă.

OLT-ALERT prezintă ordinea de zi a şedinţei:

1. Proiect de hotărâre cu privire la: validare mandat de consilier județean. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relații cu cetățenii

2. Proiect de hotărâre cu privire la: completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Olt. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relații cu cetățenii

3. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

4. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

5. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna august 2016. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

6. Proiect de hotărâre cu privire la: acordarea unui ajutor bănesc persoanelor care au împlinit vârsta de 100 ani din Județul Olt. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

7. Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru elevii și profesorii îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la competițiile sportive internaționale precum și la Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Victor Vătămanu – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

8. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de implementare a Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul asistenței sociale și protecției copilului pe termen mediu (2012 – 2016) și lung (până în 2021) – revizuit. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

9. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post contractual vacant în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relații cu cetățenii

10. Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Județului Olt pe anul 2016. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

11. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

12. Proiect de hotărâre cu privire la: exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Camerei Agricole Olt. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

13. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relații cu cetățenii

14. Proiect de hotărâre cu privire la: numirea reprezentanților Consiliului Județean Olt și a membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relații cu cetățenii

15. Proiect de hotărâre cu privire la: validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relații cu cetățenii

16. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru anul școlar 2016-2017. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

17. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar 2016 – 2017. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: doamna GĂLAN Valeria – Secretar al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relații cu cetățenii

18. Proiect de hotărâre cu privire la: încetare contract individual de muncă prin acordul părților. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

19. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor ,,ADRIAN BĂRAN,, Slatina, pentru anul școlar 2016-2017. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Victor Vătămanu – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

20. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

21. Proiect de hotărâre cu privire la: darea în folosință gratuită a unor spații din domeniul public al Județului Olt către Casa Județeană de Pensii Olt. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: doamna Cornelia Sulger – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor

22. Proiect de hotărâre cu privire la: revocarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 139/24.10.2012, cu privire la schimbare sediu pentru „Camera Agricolă Județeană Olt”. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: doamna Cornelia Sulger – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor

23. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 57/26.05.2005, cu privire la transmiterea unor spații proprietate publică a Județului Olt, în administrarea Direcției de Sănătate Publică Olt. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: doamna Cornelia Sulger – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor

24. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu actualizat al Județului Olt. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

25. Proiect de hotărâre cu privire la: înființare posturi în statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Victor Vătămanu – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

26. Proiect de hotărâre cu privire la: atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale TRANSBUZ S.A. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

27. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare Planului de Analiză și Acoperire a Riscului la nivelul Județului Olt, Revizuit pentru anul 2016. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: doamna Cornelia Sulger – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 28. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here