CJAS Olt a început procedura de contractare a serviciilor medicale pe 2017/Calendar

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Olt a inițiat procedura privind contractarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale pentru anul 2017.

Potrivit agendei procesului de contractare, furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale au putut depune cererile şi documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii actelor adiționale sau contractelor de furnizare, după caz, până în data de 10 martie.

Urmează ca joi, 16 martie, să fie afișată, la sediul CJAS Olt, lista cu furnizorii admişi în vederea negocierii şi încheierii actelor adiționale/contractelor, precum și lista furnizorilor respinşi. În aceeași zi, între orele 10.00 – 16.30, dar și vineri, 17 martie, între orele 08.00 – 10.00, furnizorii nemulțumiți pot depune contestații, care vor fi rezolvate tot vineri, între 10.00 și 16.00, urmând ca la ora 16.30 să fie afișate, pe pagina web a CJAS Olt și la sediul instituției, rezultatele soluționării contestațiilor.

OLT-ALERT prezintă agenda de contractare:

Vineri 10.03.2017,

 ora 1400Termenul limită de depunere a cererilor şi documentelor, prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii actelor adiționale/contractelor de furnizare de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale.

Joi 16.03.2017,

ora 1000 , Afişarea la sediul CAS Olt a listei cu furnizorii admişi în vederea negocierii şi încheierii actelor adiționale/contractelor pentru anul 2017 şi a furnizorilor respinşi.

–  ora 1000-1630,  Primirea contestaţiilor.

Vineri 17.03.2017,

-ora 0800-1000 , Primirea contestaţiilor.

-ora 1000-1600,  Rezolvarea contestaţiilor.

– ora 1630,  Afișarea rezltatelor soluționării contestațiilor,  pe pagina web  și la sediul CAS Olt.

 Luni 20.03.2017,  Verificarea capacității tehnice-furnizorii de servicii medicale paraclinice și de recuperare.

Marți 21.03.2017, Verificarea capacității tehnice-furnizorii de servicii medicale paraclinice și de recuperare.

ora 1000, Negocierea şi încheierea actelor adiționale/contractelor de furnizare de consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat în  anul 2017.

Afișarea pe pagina web și la sediul CAS Olt a listei nominale a furnizorilor de consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat.

ora 1100, Negocierea clauzelor suplimentare cu furnizorii de servicii medicale în asistența medicală primară.

Miercuri 22.03.2017, Verificarea capacității tehnice-furnizorii de servicii medicale paraclinice și de recuperare.

– ora 1100, Negocierea clauzelor suplimentare cu furnizorii de medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu.

Joi 23.03.2017, Verificarea capacității tehnice-furnizorii de servicii medicale paraclinice și de recuperare.

– ora 1200, Negocierea şi încheierea actelor adiționale/contractelor de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu în anul 2017.

Afișarea pe pagina web și la sediul CAS Olt a listei nominale a furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.

Vineri 24.03.2017, Verificarea capacității tehnice-furnizorii de servicii medicale paraclinice și de recuperare.

– ora 1300, Negocierea şi încheierea actelor adiționale/contractelor de furnizare de servicii de medicină dentară în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară în anul 2017.

                      Afișarea pe pagina web și la sediul CAS Olt a listei nominale a furnizorilor de servicii de medicină dentară în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară.

Luni 27.03.2017,

ora 0900,  Încheierea actelor adiționale/contractelor de furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu în anul 2017.

                      Afișarea pe pagina web și la sediul CAS Olt a listei nominale a furnizorilor de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu.

 – ora 1400    Negocierea  contractelor de furnizare de servicii medicale spitalicești în anul 2017.

Marți 28.03.2017,

 – ora 1200,  Negocierea şi încheierea actelor adiționale/contractelor  de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu în 2017.

                           Afișarea pe pagina web și la sediul CAS Olt a listei nominale a furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu.

– ora 1500, Negocierea şi încheierea actelor adiționale/contractelor de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare, medicină fizică și balneologie în anul 2017.

                     Afișarea pe pagina web și la sediul CAS Olt a listei nominale a furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare, medicină fizică și balneologie.

 Miercuri 29.03.2017,

ora 1300, Negocierea şi încheierea actelor adiționale/contractelor de furnizare de servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice și acupunctură în anul 2017.

Afișarea pe pagina web și la sediul CAS Olt a listei nominale a furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice și acupunctură.

Joi  30.03.2017,

 – ora 1000,  Încheierea actelor adiționale/contractelor de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară în anul 2017.

Afișarea pe pagina web și la sediul CAS Olt a listei nominale a furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară.

Vineri 31.03.2017

ora 1200 , Încheierea  actelor adiționale/contractelor de furnizare de servicii medicale spitalicești în anul 2017.  

Afișarea pe pagina web și la sediul CAS Olt a listei nominale a furnizorilor de servicii medicale spitalicești.

 – ora 1500  , Negocierea şi încheierea  actelor adiționale/contractelor de furnizare  de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice în anul 2017.

Afișarea pe pagina web și la sediul CAS Olt a listei nominale a furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here