INCOMPATIBILITĂȚI în județul Olt/Și consilier local, și angajat al primăriei

Agenția Naționalã de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate și existența conflictului de interese de naturã administrativã în cazul a 13 foști și actuali aleși locali. Printre cei descoperiți că au încălcat legea se numără și doi foști aleși locali din Olt, unul dintre ei fiind, vreme de patru ani, și consilier local, și angajat al primăriei.

Este vorba de Ristel Lincă, fost consilier local al comunei Izbiceni, și de Florica Costina Ene, fost consilier local al orașului Corabia.

În perioada 21 iunie 2012 – 25 iunie 2016, Ristel Lincă a deținut simultan funcția de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă, în cadrul aparatului propriu al consiliului local al comunei Izbiceni, se arată în raportul ANI. Acesta a încălcat, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. Potrivit acestei legi, „funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu  calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului județean ori al prefecturii din județul respectiv”.

Incompatibilitate și în orașul Corabia, unde, în timp ce o femeie, Florica Costina Ene, ocupa mandatul de consilier local, firma soțului său a încheiat un contract cu primăria.

„În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. Ene Procons S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia soțul persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și administrator) a încheiat un contract de servicii în valoare de 25.000 lei (fără TVA), cu orașul Corabia”, scriu, în raport, inspectorii de integritate.

Florica Costina Ene a încălcat, potrivit ANI, dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) coroborat cu art. 92, alin.(1)  din Legea nr. 161/2003, care stipulează că „consilierii locali si consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective”. De asemenea, la alineatul 2, scrie că „prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here