Consilierii județeni se reunesc în ședință ordinară/Ce decizii urmează să fie luate

Aleșii Oltului se reunesc, joi, în ședință ordinară pentru dezbaterea și adoptarea a 25 de proiecte de hotărâre. 

Printre proiecte de acte normative se numără cel privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, Muzeului Județean Olt, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt și Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina și aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerii acestor instituții.

Tot în ședința de joi, aleșii vor supune adoptării asocierea între județul Olt și municipiul Caracal în vederea organizării și finanțării Festivalului Național de Teatru „Ștefan Iordache” din Caracal, ajuns la ediția a VII-a, precum și aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării acestui eveniment.

OLT-ALERT publică, în continuare, ordinea de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2017 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetele de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România-BulgariaCălărași, pentru anul 2017 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România pentru anul 2017 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2017 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget – finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România ( UNCJR) pentru anul 2017 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2016 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget – finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

7. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, luna martie 2017 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2016 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 31.03.2017 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

10. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscului la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2017 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: doamna Cornelia SULGER – Președintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecția mediului, conservarea monumentelor

11. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2017 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii

12. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare „Oltul” pe anul 2017 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

13. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare transformare posturi în statul de funcții al SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

14. Proiect de hotărâre cu privire la: încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” în categoria instituțiilor de spectacole; aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii

15. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, Muzeului Județean Olt, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt și Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerii Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, Muzeului Județean Olt, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt și Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

16. Proiect de hotărâre cu privire la: încetarea calității de membru în comisia de evaluare; aprobarea reluării procedurii de evaluare anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii

17. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale pe anul 2017 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

18. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; desemnarea comisiei de evaluare și a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

19. Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: doamna Cornelia SULGER – Președintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecția mediului, conservarea monumentelor

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului Administrației şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt, a unor imobile din domeniul public al județului Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii

21. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2017 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț,

22. Proiect de hotărâre cu privire la: – asociere între Județul Olt și municipiul Caracal în vederea organizării și finanțării evenimentului „Festivalul Național de Teatru Ștefan Iordache Caracal 2017”, Ediția aVII-a; – aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului „Festivalul Național de Teatru Ștefan Iordache Caracal 2017”, Ediția aVII-a Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

23. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post și înființare posturi în statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

24. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2017 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

25. Proiect de hotărâre cu privire la completarea „Calendarului manifestărilor culturale in anul 2017” Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

26. Raport cu privire la inventarierea și gestionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al județului Olt și administrate de către Consiliul Județean Olt în anul 2016 Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

27. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul I 2017 Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt

28. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în trimestrul I 2017 Prezintă: domnul Gabriel Buleteanu – Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului

29. Propuneri, întrebări, interpelări

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here