Aleșii Oltului se întrunesc în ședință ordinară/Deciziile pe care urmează să le ia

Aleșii Oltului se întrunesc, joi, 25 mai, în ședință ordnară a Consiliului Județean, urmând să ia în dezbatere și să aprobe 16 proiecte de hotărâre.

Printre subiecte de discuție vor figura și proiectele de hotărâre privind participarea Consiliului Județean, în colaborare cu Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina, la organizarea celei de-a cincea ediții a Concursului-Festival interjudețean de teatru școlar „Eugen Ionescu”, aprobarea documentației tehnico-economice pentru realizarea unui sediu de ambulanță în municipiul Caracal sau rectificarea bugetului județean.

OLT-ALERT prezintă, mai jos, întreaga ordine de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, luna aprilie 2017 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina la organizarea Concursului-Festival interjudețean de teatru școlar „Eugen Ionescu”, ediția a V-a Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Realizare sediu de ambulanță în municipiul Caracal” Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2017 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget – finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

5. Proiect de hotărâre pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017” Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

6. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din Județul Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget – finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

7. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de Fotbal Olt la organizarea „Memorialului Eugen Stanciu” ediția a II-a Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

9. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

10. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

11. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al Spitalului de Cronici Schitu Greci Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

12. Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a Managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”; – aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”. Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

13. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare organigramă și stat de funcții pentru Serviciul Județean de Pază Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

14. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

15. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din subordinea Consiliului Județean Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale EDYTRANS OLITUR 2016 S.R.L. Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț 17. Propuneri, întrebări, interpelări

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here