Curtea de Conturi: Bugetarii au ”furat” peste 12 miliarde de lei din banii publici în ultimii 9 ani

Curtea de Conturi a publicat recent „cartea albă” a instituţiei, în care prezintă activitatea şi rezultatele de la începutul anului 2009 şi până la jumătatea acestui an. A calculat prejudicii de aproape 12 miliarde de lei, şi, pentru cea mai mare parte a lor, au fost sesizaţi procurorii, informează economica.net, citat de stireazilei.ro.

Plăţile nelegale (prejudiciile) calculate de Curtea de Conturi în urmă acţiunilor de audit/control effectuate în perioada 1 ianuarie 2009-30 iunie 2017 se ridică la 11,94 miliarde de lei, conform documentului.

Defalcat, din cele circa 12 miliarde calculate că prejudicii, cele mai mari (circa 4 miliarde de lei) sunt trecute în dreptul bugetelor locale. Urmează bugetul de stat, cu 3,57 miliarde, şi bugetele de venituri şi cheltuieli ale agenţilor economici, cu 2,37 miliarde de lei.

Curtea de Conturi a identificat şi principalele cause care au condus la prejudicii. Vi le prezentăm în continuare, detaliat, aşa cum apar în „cartea albă”:

„Abaterile care au influenţat calitatea gestiunii economico-financiare şi care au condus la prejudicii s-au datorat, în principal, următoarelor cauze:

– stabilirea inadecvată a atribuţiilor şi responsabilităţilor compartimentelor funcţionale, precum siale personalului, acestea nefiind întotdeauna bine precizate prin regulamentele interne sau în fişa postului;

– lipsa de pregătire a personalului care asigura monitorizarea achiziţiilor publice şi urmărirea contractelor, inclusiv urmărirea contractelor de prestări servicii încheiate cu diriginţii de şantier;

– interpretarea eronată a dispoziţiilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, stabilirea de către autorităţile publice locale deliberative sau executive, prin hotărâri, dispoziţii sau prin contracte colective de muncă, a acordării unor sume de natură salarială, cu nerespectarea cadrului legal reglementat;

– modificarea nejustificată şi cu încălcarea prevederilor legale a unor clauze prevăzute în contractile încheiate privind execuţia lucrărilor, prestarea serviciilor sau achiziţionarea unor bunuri– aspecte care au generat supraevaluarea cantităţilor sau preţurilor la care au fost decontate;

– nestabilirea oportunităţilor şi priorităţilor în aprobarea şi efectuarea cheltuielilor publice, în vederea protejării resurselor bugetare de utilizare neadecvată, a asigurării bunei gestiuni a fondurilor publice şi potrivit interesului statului şi comunităţilor locale;

– modul deficitar de însuşire şi aplicare a cadrului legislativ privind atribuirea contractelor de achiziţie şi/sau a celor de concesionare atât la nivelul autorităţilor executive, cât şi la cel al autorităţilor deliberative;

– neinstituirea de către entităţile publice a unor proceduri proprii privind iniţierea, derularea şi monitorizarea proceselor de achiziţii publice, care să conţină atribuţii şi responsabilităţi concrete pentru personalul implicat în aceste activităţi, cu accent pe respectarea legalităţii şi a principiilor de transparenţă, liberă concurenţă, tratament egal şi eficientă a fondurilor publice;

– verificarea superficială a situaţiilor de plata în ceea ce priveşte concordanţă dintre cantităţile confirmate în caietele de sarcini, cantităţile din devizele ofertate şi cele real executate, precum şi respectarea preţurilor din oferta financiară.

Pentru cea mai mare parte a acestor prejudicii, adică 11,35 miliarde de lei, Curtea de Conturi a sesizat procurorii. Au fost 718 cazuri. Iată ce scrie, detaliat în Cartea Albă:

„În perioada ianuarie 01.01.2009-30.06.2017, în baza prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, departamentul juridic a sesizat organele de urmărire penală în 718 de cazuri care privesc fapte ce prezintă indicii de săvârşire a infracţiunilor de abuz în serviciu, neglijenţă în serviciu, fals, fals intelectual şi uz de fals, delapidare, nerecuperarea prejudiciilor, că urmare a nedispunerii şi a neurmaririi de conducerea entităţii a măsurilor transmise de către Curtea de Conturi (infracţiunea prevăzută de art. 64 din Legea nr. 94/1992) etc., cu un prejudiciu estimat la 11.350.355,75 mii lei”.

Sursa: stireazilei.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here