Transferul contribuțiilor de la angajator la angajat: Ce obligații au angajatorii/Atenție, termenul e scurt

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt va derula, în perioada 5 decembrie 2017 – 31 ianuarie 2018, o campanie de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut, ca urmare a transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat. Până cel mai târziu 20 decembrie 2017, angajatorii au obligația să înceapă negocieri colective în unitățile în care nu există încheiat contract colectiv de muncă. Inițierea negocierii se va demara și în cadrul entităților cu mai puțin de 21 de salariați cu reprezentanții aleși ai angajaților, iar unde nu există reprezentanți aleși, angajatorul îi va invita la negocieri pe toți salariații printr-o notificare scrisă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt va derula, în perioada 5 decembrie 2017 – 31 ianuarie 2018, o campanie de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea nr.62/2011 reglementate prin art. VII din O.U.G. nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, registrul general de evidență a salariaților și transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată.

„În acest context, inspectorii de muncă vor desfășura în toată această perioadă acțiuni de informare și conștientizare în ceea ce privește aplicarea legislației aferente ca urmare a modificării salariului brut și ca urmare a transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat”, a precizat șefu ITM Olt, Cristian Ungureanu.

Acțiunile se vor derula atât la sediile agenților economici, cât și la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt și vor viza în principal informări cu privire la aplicarea legislației și necesitatea operării modificărilor salariale începând cu data de 01.01.2018.

„De asemenea, vom avea în vedere clarificarea privind modul de interpretare și aplicare a prevederilor legale în ceea ce privește modificarea contractului de muncă, înregistrarea și transmiterea acestuia în registrul general de evidență a salariaților”, a mai evidențiat șeful ITM Olt.

Totodată, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt reamintește tuturor angajatorilor că, în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017, au obligația inițierii negocierilor colective în unitățile în care nu există încheiat contract colectiv de muncă, negocieri colective pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Inițierea negocierii se va demara și în cadrul entităților cu mai puțin de 21 de salariați cu reprezentanții aleși ai angajaților, iar unde nu există reprezentanți aleși, angajatorul îi va invita la negocieri pe toți salariații printr-o notificare scrisă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here