Ultima ședință a CJ Olt/ Ce decizii vor lua aleșii județului pe final de an

Aleșii județului Olt se vor întruni, joi, pentru ultima oară în acest an în ședință ordinară, urmând să dezbată și să voteze 25 de proiecte de hotărâre.

Unele dintre aceste proiecte se referă la modificările ce vor fi aduse la anumite taxe pentru 2018, altele la unele investiții importante în mediul rural. De asemenea, consilierii județeni urmează să adopte și un proiect de hotărâre privind acordarea de premii pentru sportivii și antrenorii olteni care au obținut rezultate deosebite la campionatele mondiale, europene și balcanice – sporturi olimpice, precum și echipei de fotbal „Athletic” Slatina,
pentru câștigarea turneului internațional „Football Cup Barcelona”.

OLT-ALERT pune la dispoziția cititorilor întreaga ordine de zi a ședinței de joi:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna NOIEMBRIE 2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru sportivii și antrenorii
din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale,
Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal ATHLETIC SLATINA
pentru câștigarea turneului internațional „FOOTBALL CUP BARCELONA”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului
Județului Olt la data de 30.11.2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții
pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

5. Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea Regulamentului de organizare și
desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu
Laurențiu-Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală
a managementului nota 9,72; – desemnarea comisiei de analiză, a secretariatului
comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor.
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Olt, reprezentat
prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă
Olt” S.A. cu aport în numerar
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

7. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi în statul de
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

8. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume
din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al
anului 2016
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

9. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul
2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

10. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea taxelor școlare pentru activitățile
prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; –
aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de
interes județean, pentru anul 2018
Inițiator: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

11. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea statului de funcții pentru Direcția
Județeană de Evidență a Persoanelor Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea: tarifelor pentru eliberarea
acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene
precum și a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru
anul 2018
Inițiatori: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt și domnul Virgil DELUREANU – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

13. Proiect de hotărâre cu privire la: constatarea încetării contractului de
management al managerului (directorului) Muzeului Județean Olt; desemnarea
managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

14. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifului de închiriere a sălii de
conferințe a Consiliului Județean Olt, pe anul 2018
Inițiator: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

15. Proiect de hotărâre cu privire la: revenirea de drept a unor imobile din
domeniul public al municipiului Slatina și din administrarea Consiliului Local al
municipiului Slatina în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

16. Proiect de hotărâre referitor la: APROBARE TAXE pentru anul 2018
Inițiatori: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt și domnul Virgil DELUREANU – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

17. Proiect de hotărâre cu privire la: dezmembrarea unui imobil-teren aflat în
domeniul public al județului Olt și în administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici
Schitu-Greci
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și
de Arhitectură

18. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor
agricole pentru anul 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

19. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru
pătrat la chiriile pentru spațiile din fondul locativ cu altă destinație decât cea de
locuință, aflate în domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2018
Inițiator: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

20. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Construire pod nou din beton armat de DJ 703D,
comuna Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 17+900”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

21. Proiect de hotărâre cu privire la: darea în folosință gratuită a unor spații
dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

22. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea anexei nr.1 la Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei
Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului
Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, cu modificările
ulterioare
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

23. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și
versantului pe drumul județean DJ 546, km 117+375, comuna Teslui”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

24. Proiect de hotărâre cu privire la: însușirea Inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al Județului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

25. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor
culturale în anul 2018”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

26. Propuneri, întrebări, interpelări

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here