Raport: Câți bani au atras primăriile din Olt, în ultimii doi ani, din finanțări externe și naționale

Consecventă misiunii, rolului şi atribuţiilor conferite de lege, Instituţia Prefectura Olt a întocmit recent un raport cu privire la absorbţia fondurilor comunitare şi naţionale de către administrațiile publice locale din județ, la nivelul anilor 2016 și 2017.

Raportul a fost întocmit pe baza datelor transmise de cele 112 unităţi administrativ-teritoriale ale județului şi Consiliul Judeţean Olt.

În ceea ce privește proiectele cu finanțare externă, numărul și valoarea celor din 2017 a fost net superioară celor din 2016.

Astfel dacă în anul 2016, 32 de autorităţi ale administraţiei publice locale derulau 41 de proiecte cu finanţare externă, în valoare de 111.994.433 euro, în 2017 numărul unităţilor administrativ-teritoriale au derulat 58 de proiecte (în creștere cu 41,46%) în valoare de 150.201.156 euro (adică mai mult cu 34,11%).

Situaţia celor 58 de proiecte se prezintă astfel:

 1. Finanțare prin Programul Operaţional Regional
 • 3 proiecte Consiliul Județean Olt;
 • 1 proiect localitatea Izvoarele.
 1. Finanțare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
 • cu câte 3 proiecte fiecare, localitățile: Studina şi Gostavăţu;
 • cu câte 2 proiecte fiecare, localitățile: Curtişoara, Cîrlogani, Dăneasa, Dobrosloveni, Găneasa, Rotunda, Vîlcele;
 • cu câte un proiect fiecare, localitățile: Piatra-Olt, Baldovineşti, Brastavăţu, Cilieni, Corbu, Crîmpoia, Dobrun, Fălcoiu, Găvăneşti, Grădinari, Iancu Jianu, Izvoarele, Mărunţei, Mihăeşti, Movileni, Obîrşia, Oboga, Osica de Sus, Pleşoiu, Redea, Schitu, Slătioara, Stoicăneşti, Strejeşti, Şopârliţa, Teslui, Traian, Vitomireşti, Vulpeni.
 1. Finanțare prin Programul Operaţional Capital Uman
 • – cu câte 2 proiecte fiecare, localitățile: Grădinari și Voineasa.
 1. Finanțare prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu
 • 1 proiect Consiliul Județean Olt.
 1. Finanțare prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014 Programul RO 10
 • 1 proiect localitatea Grădinari.
 1. Finanțare prin Programul Operaţional URBACT III
 • 1 proiect localitatea Slatina.

În raport se menționează că, în cursul anului 2017, un număr de nouă proiecte au fost finalizate. De asemenea, la finalul lui 2017, un număr de 72 de proiecte erau depuse de către 44 de unități localități, iar șapte dintre proiecte, fiind ale Consiliului Județean Olt, se aflau încă în evaluare.

În ceea ce privește proiectele cu finanțare prin programe naționale, în anul 2016, 96 de autorităţi ale administraţiei publice locale derulau 210 de proiecte, în valoare de 912.144.228 lei.

Comparativ, în anul 2017 nu mai puțin de 107 de unităţi administrativ-teritoriale (în creștere cu 10,28%) au derulat 329 de proiecte (în creștere cu 63,82%) în valoare de 1.467.746.159 lei (în creștere cu 62,15%).

Din cele 329 de proiecte, în 2017 au fost depuse 180 de proiecte, dintre care 91, în valoare de 460.388.670 lei au fost deja aprobate, 89 de proiecte fiind încă în faza de evaluare. Pe parcursul anului 2017, 34 de proiecte finanţate de la bugetul de stat au fost finalizate.

„Avem cerititudinea că cele prezentate constituie un temei şi expresia unei preocupări constante a tuturor factorilor implicaţi în procesul de absorbţie a fondurilor externe și naționale, proces care va avea drept rezultat o mai bună calitate a vieţii locuitorilor judeţului Olt şi oferirea unei perspective sustenabile şi durabile de dezvoltare economico-socială a judeţului nostru”, afirmă prefectul de Olt, Silviu Neacșu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here