Prima ședință a Consiliului Județean Olt în 2018: Ce decizii vor lua aleșii județului la început de an

Consilierii județeni au fost convocați pentru prima ședință ordinară din acest an, programată pentru joi, 25 ianuarie, care are pe ordinea de zi 30 de puncte.

Printre proiectele care urmează să fie supuse dezbaterii și aprobării se numără planuri pentru mai multe investiții, unele dintre actele normative referindu-se la aprobarea valorilor inestiționale ce vor fi demarate în acest an la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

De asemenea, aleșii trebuie să prezinte rapoartele privind activitatea lor pe anul 2017.

OLT-ALERT prezintă întreaga ordine de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere
datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

4. Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei
intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul Județului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

5. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile
publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

6. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire pod nou din beton armat pe DJ653, comuna Schitu, km 23+177
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

7. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile
publice și contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

8. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Extindere și schimbare de destinație corp C1, demolare corp C2,C3,C4,C5 la imobil Creșa nr.1, în vederea aducerii în stare de funcționare și desfășurării de activități medicale”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

9. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile
publice și contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

10. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, reabilitare și recompartimentare Bloc Medicală” – SJU Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

11. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 61/31.05.2012
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

12. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare Regulament de organizare și
desfășurare a evaluării finale a managementului pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt – instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

13. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, reabilitare și recompartimentare Pavilion Materno-Infantil (etaj2, etaj 3 parțial – Corp A Săli nașteri, etaj5, etaj6 și etaj9)”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

14. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului pentru Școala Populară de Arte și Meserii Slatina și Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

15. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și serviciile sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcției
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

16. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea structurii organizatorice a
Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

17. Proiect de hotărâre referitor la: transformarea unui post de medic în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

18. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea numărului de posturi;
modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

19. Proiect de hotărâre referitor la: – revocarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 225 din 21.12.2017 cu privire la însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt; – modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

20. Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II al anului 2017
Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

21. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfășurată în trimestrul IV 2017
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE – Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului.

22. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfășurată în semestrul II 2017
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE – Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului.

23. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfășurată în anul 2017
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE – Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului.

24. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul IV 2017
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.

25. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în semestrul II 2017
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.

26. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în anul 2017
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.

27. Raport cu privire la activitatea desfășurată de consilierii județeni în anul 2017
Prezintă: Consilierii județeni

28. Raport cu privire la activitatea desfășurată de comisiile de specialitate pe
principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Olt în anul 2017
Prezintă: Președinții comisiilor de specialitate

29. Raport cu privire la activitatea desfășurată de instituțiile și serviciile de sub autoritatea Consiliului Județean Olt în anul 2017
Prezintă: Directorii instituțiilor și serviciilor

30. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here