ANI dă iarăși cu barda: Opt aleşi locali, declarați incompatibili

Agenția Națională de Integritate (ANI) a dat publicității, marţi, un nou comunicat în care arată că s-a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natură administrativă și existența unei diferențe nejustificate, între averea dobândită și veniturile realizate în cazul a opt foști și actuali aleși locali și funcționari publici.

Comunicatul ANI:

1. OSALCIUC GHEORGHE MARIAN, actual primar și fost funcționar public în cadrul Primăriei comunei Voila, Județul Brașov – INCOMPATIBILITATE. În perioada 06 mai – 26 iunie 2016 a participat în calitate de candidat la alegerile locale pentru mandatul 2016-2020, fără ca raporturile de serviciu aferente funcției publice de inspector în cadrul Primăriei comunei Voila, județul Brașov să fie suspendate.
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 95, alin. (1), lit. d) din Legea nr.188/1999, coroborate cu dispozițiile art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr.161/2003.

2. DORNEANU DOREL, primar al comunei Corni, Județul Botoșani – INCOMPATIBILITATE. În perioada 20 iunie 2012 – 29 septembrie 2013 a deținut și exercitat simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „O. Băncilă”, județul Botoșani, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ.

3. MĂRĂSCU NECULAE, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Tarcău, Județul Neamț – INCOMPATIBILITATE. În perioada 18 septembrie 2012 – 06 iunie 2016 a deținut simultan funcția de consilier local și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Tarcău Multiserv S.R.L. (societate înființată și aflată sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tarcău, județul Neamț), încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. d) coroborate cu dispozițiile art. 91, alin. (1) și (3) din Legea nr. 161/2003.

4. NAE BADEA, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Poeni, Județul Teleorman – INCOMPATIBILITATE. În perioada 22 iunie 2016 – 08 iunie 2017, a exercitat simultan funcția de consilier local și pe cea de șef serviciu în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (instituție fără personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al comunei Poeni), încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

5. BÎRLĂ MARIAN, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Mărgăritești, Județul Buzău – INCOMPATIBILITATE. În mandatul 2012 – 2016, au fost încheiate contracte de prestări servicii între Primăria comunei Mărgăritești, judeţul Buzău, și SC Mary Symon Comex SRL, societate în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat unic și administrator, iar soția persoanei evaluate deține calitatea de administrator, încălcând astfel dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003.

6. PÎȚU RALUCA ELENA, funcționar public (contabil șef) în cadrul Primăriei comunei Șcheia, Județul Suceava – AVERE NEJUSTIFICATĂ.
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 207.364 lei (aproximativ 49.113 euro), între averea dobândită și veniturile realizate de către persoana evaluată în perioada exercitării funcției publice. Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Suceava, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate în perioada exercitării funcției de către persoana evaluată.

7. BRÂNZEI IOAN, director executiv adjunct al Centrului județean Maramureș din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În perioada exercitării funcției publice de conducere, persoana evaluată s-a implicat în procesul de aprobare a cererilor de finanţare depuse de tatăl său și socrul său astfel:
– la datele de 12 iunie 2011, 27 iunie 2012 și de 08 octombrie 2012, a aprobat în sistemul electronic de gestionare a cererilor de plată IACS (Sistemul Integrat de Administrare și Control) al Centrului județean Maramureș A.P.I.A., sumele calculate şi stabilite pentru fermierii menționați în Lista de plăţi, printre care și tatăl său în calitate de fermier;
– la datele de 12 iunie 2011 și 29 iunie 2012 a aprobat în sistemul electronic de gestionare a cererilor de plată IACS (Sistemul Integrat de Administrare și Control) al Centrului județean Maramureș A.P.I.A., sumele calculate şi stabilite pentru fermierii menționați în Lista de plăţi, printre care și socrul său în calitate de fermier.
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 13 din Recomandarea nr. 10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, coroborate cu dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003 și dispozițiile art. 11, alin. (1) și art. 16, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 66/2011 și nu a respectat dispozițiile art. 12, alin. (2) din același act normativ.

8. REBEDEA DUMITRU, funcționar public în cadrul Consiliului Județean Gorj – INCOMPATIBILITATE. Simultan cu exercitarea funcției publice în cadrul Consiliului Județean Gorj a desfășurat și alte activități remunerate – expert tehnic judiciar în cadrul Tribunalului Gorj.
Având în vedere faptul că atribuțiile de funcționar public sunt în legătură indirectă cu cele exercitate în calitate de expert tehnic judiciar, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 96, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.
REBEDEA DUMITRU, OSALCIUC GHEORGHE MARIAN și NAE BADEA nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here