AJOFM Olt promovează economia socială/ Ce înseamnă aceasta

DIGITAL CAMERA

Luna mai este luna promovării economiei sociale și este dedicată organizării unor evenimente și acțiuni de mediatizare a acestui domeniu. O acțiune în acest sens a fost organizată și de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt 

În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Olt a organizat, marți, 29 mai, un eveniment cu tema ”Promovarea domeniului economiei sociale”. La eveniment au participat reprezentanți ai unor institutii publice, precum si ai patronatelor si sindicatelor la nivelul județului Olt.

”Reglementată prin Legea 219/2019, economia socială este definită ca ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil,  producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și execuția de lucrări”, a explicat directorul AJOFM Olt, Constantin Câtu.

Scopul principal al economiei sociale, în comparație cu economia de piață, nu este obținerea de profit, ci îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau care fac parte din grupuri vulnerabile. Aceasta contribuie la dezvoltarea comunităților locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil în activități cu caracter social și/sau activități economice, facilitând accesul acestora la resursele și serviciile comunității.

Economia socială se derulează prin întreprinderi sociale (orice persoană juridică de drept privat care desfășoară activități în domeniul economiei sociale) sau prin întreprinderi sociale de inserție (întreprinderea socială care are permanent cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil,astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați sa reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților).

Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție se realizează gratuit de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă. Până în prezent, la nivelul județului Olt au fost acordate atestate pentru doar două întreprinderi sociale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here