Consilierii Oltului se adună în ședință ordinară/ Ce DECIZII urmează să ia pentru județ

Consilierii județeni ai Oltului se vor întruni, joi, în ședința ordinară lunară pentru a lua mai multe decizii pentru județ. Printre cele mai importante proiecte de hotărâre ce vor fi supuse dezbaterii și adoptării se numără și cele privind refacerea și modernizarea unor drumuri județene.

Este vorba, în primul rând, despre Drumul Județean DJ 679 B, care, în luna martie a acestui an, pe raza localității Văleni a fost distrus de apa acumulată din topirea zăpezii și care urmează să fie refăcut cu bani din bugetul județului.

De asemenea, Drumul Județean DJ 657B urmează să fie modernizat pe raza localității Sârbii Măgura.

OLT-ALERT prezintă întreaga ordine de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna MAI 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții
al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume
din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al
anului 2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 679B, 0,05 km, localitatea
Văleni”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

7. Proiect de hotărâre cu privire la: desființarea unui post contractual în statul de
funcții al Serviciului Județean de Pază Olt; aprobarea numărului de posturi;
modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt
aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.81/25.05.2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 657B, km. 26+400-
27+500, L=1,100 km, Comuna Sârbii Măgura”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

9. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea clădirii Policlinica veche Slatina”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și Arhitectură

10. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Creșterea eficienței
energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

11. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea statelor de funcții și a
organigramelor pentru unele dintre serviciile sociale cu şi fără cazare, fără
personalitate juridică, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și protecția
Copilului Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016;
modificarea articolului 11 din Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului
de recuperare și reabilitare Caracal aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

12. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitare termică
pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție
Civilă Olt” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

13. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitare termică
pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului
Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

14. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here