Ședință importantă, joi, la Consiliul Județean Olt/ Ce decizii urmează să ia aleșii județului

Aleșii Oltului se întrunesc, joi, 26 iulie, în ședință ordinară, urmând să pună în dezbatere și să supună adoptării mai multor proiecte de hotărâre, unele dintre ele referindu-se la investiții.

Un astfel de proiect se referă la aprobarea documentației tehnico-economice
pentru modernizarea unei părți din Drumul Județean 546 E, pe raza comunei Oporelu.

Un proiect important este și cel privind rectificarea bugetului județean pe anul în curs.

OLT-ALERT vă pune la dispoziție întreaga ordine de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului
Județului Olt la data de 30.06.2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna IUNIE 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea componenței nominale a Colegiului
Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

4. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe
anul 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt –
aparatul propriu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 64/29.03.2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume
din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al
anului 2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

7. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul
2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

8. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea clădirii Policlinica veche Slatina”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de
funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare drum județean DJ 546E, km. 15+750-
16+750, L = 1,000 km, comuna Oporelu, Județul Olt”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

11. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea Inventarului bunurilor care
aparțin domeniului public al Județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

12. Proiect de hotărâre cu privire la: încetare mandat de consilier județean
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

13. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I 2018
Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

14. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfășurată în trimestrul II 2018
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE – Preşedintele Comisiei pentru Protecția Copilului.

15. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfășurată în semestrul I 2018
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE – Preşedintele Comisiei pentru Protecția Copilului.

16. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile
sanitare reîntorși în familie, în trimestrul II 2018
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Olt.

17. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile
sanitare reîntorși în familie, în semestrul I 2018
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Olt.

18. Propuneri, întrebări, interpelări

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here